На 08.07.2017 г. стартира обучение за придобиване на ECDL сертификат.

Курсът е с продължителност 30 уч. ч. и  се провежда събота и неделя по 5 уч.ч. в НБУ.

В обучението се разглеждат и седемте модула, включени в ECDL Core.

Сертификатът се акредитира вместо ООК комплексния изпит по информационни технологии в НБУ.

За записване и допълнителна информация:

+359 2 81 10 278

infocc@nbu.bg

Коментарите са затворени.