ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

Обучението по презентационни умения има за цел да подпомогне обучаващите се  да усъвършенстват уменията си за общуване с аудитория или т.нар “говорене пред хора”.
Обучаващите се подобряват уменията си:

Продължителност – 30 уч.ч.
Заниятията се провеждат събота и неделя.
Такса: 120 лв.

 

КОМПЮТЪРЕН КУРС ЗА НАЧИНАЕЩИ

Курсът е предназначен за начинаещи и въвежда обучаващите се в основите на работа с компютър, хардуер, софтуер, запознава ги с програмите за текстообработка, електронни таблици, презентации, курсистите придобиват умения за работа с интернет и елктронна поща.

Платформата върху която се провеждат заниятията е Microsoft Windows 7 и MS Office 2010.

Продължителност – 30 уч.ч.
Заниятията се провеждат през седмицата вечер или събота и неделя.