Програмата Web Development предоставя  знания и практически умения за изграждане на съвременни уеб сайтове с технологиите HTML 5, CSS 3, PHP&MySQL и внедряването им WordPress.

В програмата са включени три курса на обучение:

Технологията HTML5, езика, кодирането, обработване на елементите на езика, ще се научите как да структурирате страници, как да създавате уеб форми, как да стилизирате уеб страниците и различни видове стилове, и други полезни техники.

Бързо и лесно да управлявате конзола мениджмънт системата WordPress, започвайки от инсталиране, конфигуриране и настройки на системата,  преминавйки през дизайн на уеб сайтове и достигайки до разработване на собствени теми и имплементирането им в WordPress.

Да използвате скриптове и интерактивни функции при създаването на динамични уеб сайтове, чрез които да добавяте форми за обратна връзка, книги за гости, табла за съобщения, броячи. Ще можете да създавате портални системи, да управлявате съдържанието и др. Със знанието на скриптов език ще можете да създавате професионален имидж на уеб сайтовете.

Продължителност на всеки един от курсовете: – 30 уч.ч.

Заниятията се провеждат събота и неделя.

Такса – 200 лв. за всеки курс.

За повече информация и записване:
+359 2 81 10 137
cc@nbu.bg