Android ATC Authorized Training Center

          В Android трейнинг центъра на НБУ се предлага сертифицирано обучение за Android технологии. Разработчиците на Android мобилни приложения получават пазарно ориентиран учебен опит и сертификация на знанията и уменията си, с оглед по-голямо признаване от настоящи и бъдещи работодатели.

ОБУЧЕНИЯ:

aad

AND-401 Android Application Development 

ASE

AND-402 Android Security Essentials

Продължителност на обучението:

Android Application Development – 40 уч.ч.

Android Security Essentials – 30 уч.ч.

Курсът за Android Application Development включва изучаване на
Java Fundamentals for Android™ Development.

Детайлна информация за учебното съдържание можете да намерите, кликвайки върху картинката.

Занятията се провеждат събота и неделя, присъствено с инструктор.

success

KРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ –31.05.2019 г.

Такси:

обучение за Android Application Development:
за студенти на НБУ – 300 лв.
за външни лица – 350 лв.
учебник (по желание) – 65 USD.

обучение за Android Security Essentials:
за студенти на НБУ – 250 лв.
за външни лица – 300 лв.
учебник (по желание) – 60 USD.

Сертификационни изпити:

Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.

Всеки изпит съдържа 45 въпроса, с продължителност 90 минути.

Всички преминали обучение получават ваучер 33 % отстъпка от цената на съответния сертификационния изпит и доплащат 100 USD.

Сертификационни пътища:

.

certification_path_1

.

Предварителни изисквания:

За да се възползвате максимално от обучението е необходимо да имате прадварителни познания по програмиране на който и да е език ( за предпочитане Java ).