77-424 Access 2013

 

Учебно съдържание:

Създаване и управление на бази от данни.

Изграждане на таблици.

Създаване за заявки.

Създаване на форми.

Създаване на отчети.