77-420 Excel 2013

Учебно съдържание:

 

Създаване и управление на работни листове и работни книги.

Създаване на клетки и диапазони от клетки.

Създаване на таблици.

Прилагане на формули и функции.

Създаване на графики и обекти.