20 ГОДИНИ СИСКО МРЕЖОВА АКАДЕМИЯ

 

 

Технологиите променят света, като свързват милиарди устройства и подобряват начина, по който живеем, работим, играем и се забавляваме.

Готови ли сте да промените живота си и да направите света по-добро място?

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ

CISCO IT ESSENTIALS

Представете си създаването на компютър, който да се свърже сигурно към мрежа. Тази вълнуваща първа стъпка може да доведе до начало на ИТ кариерата ви. Защото сигурният начин да се отличавате - без значение коя област на ИТ сте избрали - е да научите правилните основи на компютъра. Програмата на IT Essentials покрива това, както и споделя професионалните умения, необходими за за започване на работа в ИТ областта. Освен това ще се насладите на работата си с усъвършенстваните инструменти за симулация на Cisco Networking Academy и да имате многобройни лабораторни упражнения, с оглед усъвършенстване на знанията и уменията си и за отстраняване на проблеми неизправности, както и незабавно да практикувате това, което сте научили! Също така се подгответе да се сертифицирате за CompTIA A +.
За включване в обучението, няма предварителни изисквания за компютърни умения.

IT Essentials

Cisco IT Essentials

IT ESSENTIALS Целта на този курс е да подготви

Networking Academy CCNAv7

Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA)

Програмата на курса се състои от 3 семестъра по 70 учебни часа. Целта й е да осигури на участниците знания и умения в областта на компютърните мрежи, необходими за проектирането, изграждането, имплементирането и поддръжката им. Обучението дава възможност на курсистите да стартират кариера като мрежови инжинери.

CCNA

Exam 200-301

CCNAv7: ENSA

  Enterprise Networking, Security, and Automation Course Welcome to

CCNAv7 SRWE

Switching, Routing, and Wireless Essentials v7.0 (SRWE) Course Outline:

CCNAv7 IN

Networking Academy CCNAv7 Introduction to Networks Welcome to the

CCNA (200-301)

CCNA EXAM V1.0 (200-301) This course will help you:

CCNA SECURITY

Професионалистите в областта на киберсигурността, които могат да предпазят и защитят мрежата на дадена организация, са високо ценени. Извадете детективските си качества на преден план, необходими за започване на кариера в борбата с киберпрестъпността.
Програмата за Сиско секюрити е с продължителност един семестър или 70 учебни часа.

CISCO SECURITY

CCNA Cybersecurity Operations

Chapter 1 Cybersecurity and the Security Operations Center 1.1

Cybersecurity Essentials

Cybersecurity Essentials Chapter 1 Cybersecurity – A World of

CCNA SECURITY

IMPLEMENTING CISCO NETWORK SECURITY 2.01 (IINS), Exam (210-260) DESCRIPTION

CCNP Enterprise

Програма: CCNP Enterprise ви предоставя изчерпателен поглед върху корпоративни мрежови концепции и технологии, автоматизация и програмируемост, прилагането им на практика и как да се отстраняват проблеми. Нещо повече, тя ви предоставя задълбочено обучение за техниките на маршрутизация и комутация в сложни и големи конвергирани мрежи виртуализация, сигурност и автоматизация.

За придобиване на CCNP Enterprise сертификат се полагат два изпита:

един основен и един специализиран по избор.

Основният изпит, внедряване и експлоатация на основните технологии на Cisco Enterprise Network (ENCOR 350-401) се фокусира върху познания за корпоративна инфраструктура, включвайки архитектура, инфраструктура, виртуализация, осигуряване на сигурност и автоматизация в мрежата.

Допълнителните специализираните изпити са фокусирани върху мрежов дизайн, SD-WAN, безжична връзка и автоматизация.

CCNP Enterprise специализирани изпити:

  • Внедряване на разширено маршрутизиране и услуги на Cisco Enterprise (ENARSI 300-410)
  • Внедряване на Cisco SD-WAN решения (ENSDWI 300-415)
  • Проектиране на Cisco Enterprise Networks (ENSLD 300-420)
  • Проектиране на безжични мрежи на Cisco Enterprise (ENWLSD 300-425)
  • Внедряване на безжични мрежи на Cisco Enterprise (ENWLSI 300-430)
  • Автоматизиране и програмиране на Cisco Enterprise Solutions (ENAUTO 300-435)

CCNP

Enterprise Networking

ENARSI

Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI 300-410)

ENCOR

Course Outline: Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies v1.0
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

IT Essentials - 50 уч.ч.
CCNA 200-301 - 40 уч.ч.

CCNA 1 - 70 уч. ч.       CCNA Security - 70 уч. ч.
CCNA 2 - 70 уч. ч.       CCNP ENCOR - 70 уч.ч;
CCNA 3 - 70 уч. ч.       CCNP ENARSI - 70 уч.ч;

Cybersecurity essentials - 50 уч.ч.
Programming Essentials C++ - 50 уч.ч.

НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Обученията се провеждат в дистанционна или онлайн форма с инструктор.
Заниятията се водят от сертифицирани инструктори.
Курсовете в онлайн форма стартират при сформиране на група.

СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ:

Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.
След преминато успешно обучение, студентите получават ваучер отстъпка от цената на сертификационният изпит в размер на 63%.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ:


IT Essentials – 300 лв.
Cybersecurity essentials – 300 лв.
CCNA Security – 300 лв.
CCNA /цена за един семестър/  - 300 лв.
CCNP /цена за един семестър/ - 450 лв.