CISCO DATA CENTER TRAINING

Cisco Data Center
dcicnLearning Plan Tool

640-911 DCICN: Introducing Cisco Data Center Networking (DCICN)

 

dcict

640-916 DCICT:     Introducing Cisco Data Center Technologies (DCICT)

 

 

 

 

dcuci

642-999 DCUCI: Implementing Cisco Data Center Unified Computing (DCUCI)

 

 

dcufi

642-997 DCUFI: Implementing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFI)

 

 

dcucd

642-998 DCUCD: Designing Cisco Data Center Unified Computing (DCUCD)

 

 

dcufd

642-996 DCUFD: Designing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFD)

 

 

dcuct

642-035 DCUCT: Troubleshooting Cisco Data Center Unified Computing (DCUCT)

 

 

dcuft

642-980 DCUFT:  Troubleshooting Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFT)

 

 

Всеки от курсовете е с продължителност 40 уч. ч.

Занятията се провеждат интензивно или събота и неделя, присъствено с инструктор.

Обученията са базирани на практически симулации и тренинги.

 

За повече информация относно съдържанието, кликнете върху изображението на съответния курс.