CISCO NETWORK DESIGN TRAINING

design

640-864 DESGN:     Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN)

arch

 642-874 ARCH:     Designing Cisco Network Service Architectures (ARCH)

Всеки от курсовете е с продължителност 40 уч. ч.

Занятията се провеждат интензивно или събота и неделя, присъствено с инструктор.

Обученията са базирани на практически симулации и тренинги.

Такси:

за българи:
Design  – 880 лв.
Arch  – 880 лв.

за чужденци:
Design  – 1200 euro.
Arch  – 1500 euro

За повече информация относно съдържанието, кликнете върху изображението на съответния курс.

Краен срок за записване – 28.02.2019 г.