CISCO ROUTING & SWITCHING TRAINING

 

icnd1

 

100-105 ICND1: Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1)

 

icnd2

 

200-105 ICND2: Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2)

 

ccnax

 

200-125 CCNA: Interconnecting Cisco Networking Devices: Accelerated (CCNAX)

 

ccnars_logo

 

При успешно преминаване на ICND1 и ICND2 курсове и сертификационни изпити, получавате ниво на сертификация CCNA Routing and Switching.

 

 ccnp_r

 300-101 ROUTE: Implementing Cisco IP Routing (ROUTE v2.0)

 

ccnp_s

 

300-115 SWITCH: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH v2.0)

 

ccnp_t

 

300-135 TSHOOT: Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT v2.0)

.

ccnp_logo

 

Ниво на сертификазция CCNP Routing and Switching се получава след успешно преминати Route, Switch и Tshoot курсове и сертификационни изпити.

 

 

Всеки от курсовете е с продължителност 40 уч. ч.

Занятията се провеждат интензивно или събота и неделя, присъствено с инструктор.

Обученията са базирани на практически симулации и тренинги.

 

Такси:

ниво CCNA: за българи:

ICND1 – 880 лв.
ICND2 – 880 лв.
CCNAX – 1200 лв.

за чужденци:
ICND1 – 1200 euro.
ICND2 – 1200 euro.
CCNAX – 1500 euro.

ниво CCNP: за българи:

ROUTE – 880 лв.
SWITCH – 880 лв.
TSHOOT – 1200 лв.

за чужденци:
ROUTE – 1200 euro.
SWITCH- 1200 euro.
TSHOOT – 1500 euro.

 

 

lab

 

 

 

 

За повече информация относно съдържанието, кликнете върху изображението на съответния курс.

Краен срок за записване – 01.06.2018 г.