CISCO SERVICE PROVIDER

 

spngn_1

 

640-875 SPNGN1: Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks, Part 1 (SPNGN1)

 

 

spng_2

 

640-878 SPNGN2: Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks, Part 2 (SPNGN2)

 

ccna_sp_logo

Всеки от курсовете е с продължителност 40 уч. ч.

Занятията се провеждат интензивно, присъствено с инструктор.

Обученията са базирани на практически симулации и тренинги.

При успешно преминаване на горепосочените курсове и сертификационни изпити получавате ниво на сертификация CCNA Service Provider.

ccnp_sp_logo

 

Ниво на сертификация CCNP Service Provider се придобива след успешно преминати долупосочените курсове и сертификационни изпити.

 

sproute


642-883 SPROUTE:  
Deploying Cisco Service Provider Network Routing (SPROUTE)

 

 

spadvroute

 

642-885 SPADVROUTE: Deploying Cisco Service Provider Advanced Routing (SPADVROUTE)

 

 

spcore

 

642-887 SPCORE: Implementing Cisco Service Provider Next-Generation Core Network Services (SPCORE)

 

 

spedge

 

642-889 SPEDGE: Implementing Cisco Service Provider Next-Generation Edge Network Services (SPEDGE)

 

 

 

 

sp_pic

 

За повече информация относно съдържанието, кликнете върху изображението на съответния курс.