IT Infrastructure Library® (ITIL) e най-широко приетата рамка за управление на ИТ услуги в света. Това е практически подход към планирането, осигуряването и поддържането на ИТ услуги за бизнеса. ITIL описва как трябва да бъдат организирани ИТ ресурсите, за да доставят бизнес стойност, документирайки процесите, функциите и ролите в управлението на ИТ услуги.

Детайлна информация за учебното съдържание можете да намерите тук.

Обучението е с продължителност по 40 уч.ч.

Занятията се провеждат събота и неделя, присъствено с инструктор.

KРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 31.05.2019 г.

ТАКСИ:

за студенти – 300 лв.
за курсисти – 350 лв.

Сертификационен изпит:

Сертификационният изпит се провежда в Pearson VUE тест центъра на НБУ.

Всеки изпит съдържа 40 въпроса, с продължителност 60 минути. Такса – 190€.

.

.

.