lpi_pic

.

ИТ трейнинг центърът на НБУ е оторизиран за Линукс-обучения (LPI Approved Academic Training Partner) на основата на сключен договор с ЛПИ-Франкофония от 2008г. В Линукс академията се предлагат три нива на обучение LPIC-1, LPIC-2 и LPIC-3. Всяко ниво се състои от два курса по 40 учебни часа. Учебният план е изцяло съобразен с изскванията на Линукс професинален институт Канада.

 

ниво: Junior Linux Certification

Курс LPI 101:

 • System Architecture
 • Linux Installation and Package
 • Management GNU and Unix Commands
 • Devices Linux Filesystems, FHS

 

 

Курс LPI 102:

 • Shells, Scripting and Data Management
 • User Interfaces and Desktops
 • Administrative Tasks
 • Essential System Services
 • Networking Fundamentals
 • Security

ниво: Advanced Linux Certification

Курс LPI 201:

 • Linux Kernel
 • System Startup
 • Filesystem and Devices
 • Advanced Storage Device
 • Networking Configuration
 • System Maintenance
 • Domain Name Server

Курс LPI 202:

 • Web Services
 • File Sharing
 • Network Client Management
 • E-Mail Services
 • System Security
 • Troubleshooting

 

Подробна информация относно съдържанието и нивата на обучение е налична тук.

В Линукс академията се провеждат и интензивни корпоративни обучения, по заявка и предварително уговорен график.

 

ниво: Linux Enterprise Professional Certification

Курс LPI 300: Mixed Environment LPI-Roadmap

 

Курс LPI 303: Security

 

 Курс LPI 304: Virtualization & High Availability

 

Краен срок за записване 15.01.2018 г.

Провеждане:

Обученията се провеждат в три различни форми: присъствена, дистанционна и онлайн.
Заниятията при присъствена форма на обучение се провеждат

през седмицата вечер от 18:00 до 21:00 ч. или
събота и неделя вечер от 17:00 до 21:00 ч.

При онлайн обученията се използва системата на Сиско Webex.
Заниятията се водят от сертифицирани инструктори.
Курсовете в присъствена форма стартират при сформиране на група.

Изпитни сесии:

Сертификационни изпити за Линукс, се провеждат
всеки последен четвъртък на месеца от 18:00 до 21:00 ч.

 

Такси обучение за всеки курс:

ниво LPIC 1

за студенти на НБУ 300 лв..
за външни 350 лв..
сертификационен изпит 140 лв.

ниво LPIC 2

за студенти на НБУ 300 лв..
за външни 350 лв..
сертификационен изпит 140 лв.

ниво LPIC 3

за студенти на НБУ 300 лв..
за външни 350 лв..
сертификационен изпит 140 лв.

Начини за регистрация за сертификационен изпит без курс на обучение:

 1. Регистрирате се на адрес https://cs.lpi.org/caf/Xamman/register, за да получите  LPI ID;
 2. Можете да се регистрирате за сертификационен изпит към оторизирания  Pearson Vue  тест център в НБУ.

За повече информация:

(www.lpi-francophonie.org).
(www.auf.org)
(www.lpi.org)