Microsoft IT Academy

предлага програми за обучение по най-актуалните IT технологии на Microsoft.

Нива на сертификация

Присъствени курсове:

За детайлна информация за курсовете, кликнете върху съответното ниво на сертификация.

.

Microsoft Windows Server 2016.

.

MCSE_Messaging

.

Microsoft Windows Exchange Server 2016.

.

.

Microsoft Windows SQL Server 2016.

.

.
MCSD: Windows Store Apps
Solutions Developer

.

Kраен срок за записване

за всички майкрософт курсове – 31.05.2019 г.

Провеждане:

Обученията се провеждат в три различни форми: присъствена, дистанционна и онлайн.
Заниятията при присъствена форма на обучение се провеждат

през седмицата вечер от 18:00 до 21:00 ч. или
събота и неделя сутрин от 09:30 до 13:30 ч.

При онлайн обученията се използва системата на Сиско Webex.
Заниятията се водят от сертифицирани инструктори.
Курсовете в присъствена форма стартират при сформиране на група.

Такса обучение за всеки курс:

за студенти на НБУ – 300 лв.
за външни лица – 350 лв.

Пътища на Майкрософт сертификация.