Курсове и сертификационни изпити:

 

Направление: MCSA: SQL 2016 Database Development

 

Exam 70-761: Querying Data with Transact-SQL
Course 20761B: Querying Data with Transact-SQL

 

Exam 70-762: Developing SQL Databases
Course 20762B: Developing SQL Databases

 

 

Направление: MCSA: SQL 2016 Database Administration

 

Exam 70-764: Administering a SQL Server Databases Infrastructure
Course 20764B: Administering SQL Server Databases Infrastructure

 

Exam 70-765: Provisioning SQL Databases
Course 20765A: Provisioning SQL Databases

 

Всеки от курсовете е с продължителност 40 уч.ч.
Занятията се провеждат събота и неделя присъствено с инструктор.
Обученията са базирани на практически симулации и тренинги.

 

Такса обучение за всеки курс:
за студенти на НБУ – 300 лв.
за външни лица – 350 лв.

За повече информация относно съдържанието, кликнете върху изображението на съответния курс.