084020_eDM1_Header

Световен лидер в областта на виртуализацията и cloud инфраструктурите, Vmware чрез лицензираните си академии предлага качествено професионално обучение върху принципите на виртуализацията, процесите по инсталиране, конфигуриране и управление на виртуални сървъри.

Виртуализацията е най-ефикасния начин за намаляване на разходите, повишаване на ефективността и гъвкавостта не само за големите, но за малки и средни предприятия.

VMware виртуализацията Ви позволява да: стартирате няколко операционни системи и приложения  на един компютър; консолидирате хардуер, за да се получи значително по-висока производителност от по-малко сървъри. Спестявате 50% или повече върху цялостните ИТ разходи. Ускорявате и опростявате ИТ управлението, поддръжкате и внедряването на нови приложения.

084020_eDM1_Strip

ОБУЧЕНИЯ:

 

VMWARE VSPHERE:
INSTALL, CONFIGURE, MANAGE [V6.5]

.

.

vm_opt_sc

VSPHERE: OPTIMIZE & SCALE 6.0

.

.

vmware_nsx_logo

NSX: INSTALL, CONFIGURE, MANAGE V6.1 (очаквайте скоро).

.

.

Детайлна информация за учебното съдържание можете да намерите, кликвайки върху картинката.

Всеки от курсовете е с продължителност по 40 уч.ч.

Занятията се провеждат събота и неделя, присъствено с инструктор.

KРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 31.05.2019 г.

084020_eDM1_Strip

ТАКСИ:

.

обучение за VSPHERE: ICM [V6.5]
за студенти – 300 лв.
за курсисти – 350 лв.

обучение за VSPHERE: OPTIMIZE & SCALE 6.0
за студенти  – 450 лв.
за курсисти – 550 лв.

обучение за NSX: ICM v6.1
за студенти  – 300 лв.
за курсисти – 350 лв.

.

084020_eDM1_Strip

Завършилите VMware академията получават voucher отстъпка за 70 %

от цената на сертификационния изпит.

DCV

ИЗИСКВАНИЯ ЗА VMWARE CERTIFIED PROFESSIONAL 6 –
DAT
A CENTER VIRTUALIZATION (VCP6-DCV):

.

За нови студенти:

1. Студенти, които не са преминали обучение за Vmware vSphere:

2. Студенти, които са преминали обучение за vSphere 5.x, но не са VCP сертифицирани:

084020_eDM1_Strip

VCP6_DC

 За VCP сертифицирани студенти:

1.Студенти, които имат валидна VCP5-DCV:

2. Студенти, които имат валидна VCP сертификация, за който и да е изпит:

3. Студенти, които имат изтекла VCP сертификация, за който и да е изпит:

NV

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА VMWARE CERTIFIED PROFESSIONAL 6 –
NETWORK
VIRTUALIZATION (VCP6-NV):

За нови студенти:

1. За нови студенти в мрежовата виртуализация:

2. За студенти, които имат валидна Сиско сертификация:

084020_eDM1_Strip

 За VCP сертифицирани студенти:

1. За студенти, които имат валидна VCP-NV:

2. Студенти, които имат валидна VCP сертификация, за който и да е изпит:

3. Студенти, които имат изтекла VCP сертификация, за който и да е изпит:

084020_eDM1_Strip

 СЕРТИФИКАЦИОННИ ПЪТИЩА

Cert_road_map