КИБЕРСИГУРНОСТ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Програма за професионална квалификация

 • Програмата е създадена с цел да подпомогне развитието на млади специалисти  или даде тласък на стартиране на нова професионална кариера в областта на  мрежовите технологии.
 • В обучението са включени модули от всички направления в мрежовите технологи имащи за цел да дадат широкоспектърна подготовка, с оглед на бъдещата ви ескпертна реализация в областта.
 • Занятията се провеждат в интерактивна среда, онагледявайки на практика изучаващият се материал, със засилен акцент върху новите тенденции в комуникационните и мрежови технологии. Базирано изцяло  на основата практически и лабораторни упражнения, симулации, демонстрации, практически семинари и дейности в компютърните мрежи, обучението ви дава възможност в краткосрочен план да се изградите като експертен мрежов инжинер, имайки предимство при реализирането ви в професионална конкурентна среда.
 • Предназначена е за ученици след завършен 7-ми клас, студенти и всички, които искат да развият нов занаят или да дадат старт на нов професионаленпът на развитие. Най-добре представителите се студенти, получавт възможност за стаж във водещи мрежови компании у нас.
 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

  ПРОГРАМА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМА СВИДЕТЕЛСТВО КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ДИПЛОМИРАНЕ ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ

  ПРОГРАМА

  • Програмата се състои от двусеместриално обучение, включваща задължителни модули, практически разработки, самостоятелни работи и семинари.
  • Извън задължителните курсове, обучаващите се получават безплатен онлайн достъп до надграждащи модули, допълващи техните знания и умения.
  • Съпътствайки развитието на мрежовите технологии и пазара на труда, програмата е съобразена с търсенето на мрежови специалисти, инжинери и техници.
  • В хода на обучението, студентите се срещат с представители на водещи компании в областта, които им представят реални ситуации, казуси и ги запознават с новите тенденции.

  ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМА

  This is just placeholder text.

  СВИДЕТЕЛСТВО

  This is just placeholder text.

  КВАЛИФИКАЦИЯ

  This is just placeholder text.

  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

  This is just placeholder text.

  ДИПЛОМИРАНЕ

  Защита на Дипломен проект / Държавен изпит

  ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ

  This is just placeholder text.

  ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ

  ТАКСА ОБУЧЕНИЕ НА СЕМЕСТЪР - 700 лв. ТАКСА ОБУЧЕНИЕ НА СЕМЕСТЪР ЗА СТУДЕНТИ - 600 лв.

  Обучението се провежда в модерна компютърна база на НБУ.

  Програмата, включва обучение за работа с технологии на водещи в ИТ индустрията компании.

  Учебният план на всички модули, се актуализира непрекъснато, за да можете да обучавате иновативни технологии, предлагани от съответните компании в индустрията.

  С програмата и специализациите, получавате цялостно обучение за силен старт на успешна кариера.

  МЕТОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ПРИЕМ Click to edit title

  МЕТОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ

  Обученията се провеждат в две различни форми: дистанционна и онлайн.
  При присъствена форма на обучение се провеждат три консултации по 5 уч.ч.
  При онлайн обученията се използва платформата на Сиско Webex за провеждане на обученията в реално време онлайн по график.
  Занятията се водят от сертифицирани инструктори в областта.

  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

  This is just placeholder text.

  СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

  This is just placeholder text.

  ПРИЕМ

  This is just placeholder text.

  Click to edit title

  This is just placeholder text.

  МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

  ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Основи на информационната сигурност
  30 ак. ч. 3 кр.
  Управление на риска в информационните системи  
  Принципи на сигурност с Windows Server
  Стратегии за сигурност при Windows платформи и приложения
  Стратегии за сигурност при Линукс платформи и приложения
  Стратегги за сигурност в облачните системи 
  Рискове, заплахи и техники за предотвратяването им
  Сигурност в мрежовите технологии
  Киберсигурност в мрежите
  Криптография

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: 
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: 
  Проект: 
  Семинар: 
  Семинар: 

  ВТОРИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Иплементиране на операции за киберсигурност
  30 ак. ч. 3 кр.
  Мрежова сигурност, виртуални частни мрежи
  Решения за мрежова сигурност
  Тeхники за сигурност при безжичните мрежи и мобилни устройства
  Основи на компютърната криминалистика
  Етично хакерство
  Сигурност в интегрираните облачни услуги
  Управление на сертификатите с Windows Server
  Управление на публични ключове. Инфраструктура, реализиране
  Имплементиране на сигурност в облачните решения
  Сигурност в информационните системи

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: 
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: 
  Семинар: 
  Семинар: 

  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

  Специализацията дава възможност на обучаващите се да задълбочат познанията си, придобият специфични умения и доразвият уменията си. След успешно завършване на първите два семестъра от програмата, можете да продължите обучението си в специализация.

  Специализация:

  ЕТИЧНО ХАКЕРСТВО


  МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

  ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Управление на риска в информационните системи
  30 ак. ч. 3 кр.
  Основи на управлнеието на проекти
  Квантово лидерство
  Профилиране на ИТ престъпник
  Етика за бизнес професионалисти
  Мрежи и сигурност под Linux
  Техники за имплементиране на мрежова сигурност
  Методика за провеждане на тестове за сигурност в информационнните системи

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: 
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: 
  Семинар: 
  Семинар: 

  ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Управление на сигурността при облачните системи
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проектиране, управление и защита на данни в приложения и облачнвите инфраструктури
  Технологии за сигурност на Microsoft Azure
  Концепции за сигурност с AWS Cloud
  Политики и процедури за наблюдение и адмнистриране на сигурността в информационните системи
  Управление на последствиаята от инциденти при пробиви в сигурността
  Етично хакерство 

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: 
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: 
  Семинар: 
  Семинар: