КИБЕРСИГУРНОСТ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Програма за професионална квалификация

Очаквайте скоро!

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

ПРОГРАМА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМА СВИДЕТЕЛСТВО КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ДИПЛОМИРАНЕ ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ

ПРОГРАМА

  • Програмата се състои от двусеместриално обучение, включваща задължителни модули, практически разработки, самостоятелни работи и семинари.
  • Извън задължителните курсове, обучаващите се получават безплатен онлайн достъп до надграждащи модули, допълващи техните знания и умения.
  • Съпътствайки развитието на мрежовите технологии и пазара на труда, програмата е съобразена с търсенето на мрежови специалисти, инжинери и техници.
  • В хода на обучението, студентите се срещат с представители на водещи компании в областта, които им представят реални ситуации, казуси и ги запознават с новите тенденции.

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМА

This is just placeholder text.

СВИДЕТЕЛСТВО

This is just placeholder text.

КВАЛИФИКАЦИЯ

This is just placeholder text.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

This is just placeholder text.

ДИПЛОМИРАНЕ

Защита на Дипломен проект / Държавен изпит

ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ

This is just placeholder text.

Обучението се провежда в модерна компютърна база на НБУ.

Програмата, включва обучение за работа с технологии на водещи в ИТ индустрията компании.

Учебният план на всички модули, се актуализира непрекъснато, за да можете да обучавате иновативни технологии, предлагани от съответните компании в индустрията.

С програмата и специализациите, получавате цялостно обучение за силен старт на успешна кариера.

МЕТОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ПРИЕМ Click to edit title

МЕТОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Обученията се провеждат в три различни форми: присъствена, дистанционна и онлайн.
Заниятията при присъствена форма на обучение се провеждат
през седмицата вечер от 18:00 до 21:00 ч. или
събота и неделя:
от 09:00 до 13:00 ч.;
от 13:00 до 17:00 ч.;
от 17:00 до 21:00 ч.
При онлайн обученията се използва системата на Сиско Webex.
Занятията се водят от водещи професионалисти в областта.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

This is just placeholder text.

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

This is just placeholder text.

ПРИЕМ

This is just placeholder text.

Click to edit title

This is just placeholder text.

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

Основи на информационната сигурност
30 ак. ч. 3 кр.
Управление на риска в информационните системи  
Принципи на сигурност с Windows Server
Стратегии за сигурност при Windows платформи и приложения
Стратегии за сигурност при Линукс платформи и приложения
Стратегги за сигурност в облачните системи 
Рискове, заплахи и техники за предотвратяването им
Сигурност в мрежовите технологии
Киберсигурност в мрежите
Криптография

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект: 
30 ак. ч. 3 кр.
Проект: 
Проект: 
Семинар: 
Семинар: 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

Иплементиране на операции за киберсигурност
30 ак. ч. 3 кр.
Мрежова сигурност, виртуални частни мрежи
Решения за мрежова сигурност
Тeхники за сигурност при безжичните мрежи и мобилни устройства
Основи на компютърната криминалистика
Етично хакерство
Сигурност в интегрираните облачни услуги
Управление на сертификатите с Windows Server
Управление на публични ключове. Инфраструктура, реализиране
Имплементиране на сигурност в облачните решения
Сигурност в информационните системи

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект: 
30 ак. ч. 3 кр.
Проект: 
Семинар: 
Семинар: 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Специализацията дава възможност на обучаващите се да задълбочат познанията си, придобият специфични умения и доразвият уменията си. След успешно завършване на първите два семестъра от програмата, можете да продължите обучението си в специализация.

Специализация:

ЕКСПЕРТ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ


МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

Управление на риска в информационните системи
30 ак. ч. 3 кр.
Основи на управлнеието на проекти
Квантово лидерство
Профилиране на ИТ престъпник
Етика за бизнес професионалисти
Мрежи и сигурност под Linux
Техники за имплементиране на мрежова сигурност
Методика за провеждане на тестове за сигурност в информационнните системи

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект: 
30 ак. ч. 3 кр.
Проект: 
Семинар: 
Семинар: 

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

Управление на сигурността при облачните системи
30 ак. ч. 3 кр.
Проектиране, управление и защита на данни в приложения и облачнвите инфраструктури
Технологии за сигурност на Microsoft Azure
Концепции за сигурност I AWS Cloud
Политики и процедури за наблюдение и адмнистриране на сигурността в информационните системи
Управление на последствиаята от инциденти при пробиви в сигурността

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект: 
30 ак. ч. 3 кр.
Проект: 
Семинар: 
Семинар: