ПРОГРАМИСТ - СПЕЦИАЛИСТ

Програма за професионална квалификация

 • Програмата е създадена с цел да подпомогне развитието на млади специалисти  или даде тласък на стартиране на нова професионална кариера в областта на  мрежовите технологии.
 • В обучението са включени модули от всички направления в мрежовите технологи имащи за цел да дадат широкоспектърна подготовка, с оглед на бъдещата ви ескпертна реализация в областта.
 • Занятията се провеждат в интерактивна среда, онагледявайки на практика изучаващият се материал, със засилен акцент върху новите тенденции в комуникационните и мрежови технологии. Базирано изцяло  на основата практически и лабораторни упражнения, симулации, демонстрации, практически семинари и дейности в компютърните мрежи, обучението ви дава възможност в краткосрочен план да се изградите като експертен мрежов инжинер, имайки предимство при реализирането ви в професионална конкурентна среда.
 • Предназначена е за ученици след завършен 7-ми клас, студенти и всички, които искат да развият нов занаят или да дадат старт на нов професионаленпът на развитие. Най-добре представителите се студенти, получавт възможност за стаж във водещи мрежови компании у нас.
 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

  ПРОГРАМА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМА СВИДЕТЕЛСТВО КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ДИПЛОМИРАНЕ ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ

  ПРОГРАМА

  • Програмата се състои от двусеместриално обучение, включваща задължителни модули, практически разработки, самостоятелни работи и семинари.
  • Извън задължителните курсове, обучаващите се получават безплатен онлайн достъп до надграждащи модули, допълващи техните знания и умения.
  • Съпътствайки развитието на мрежовите технологии и пазара на труда, програмата е съобразена с търсенето на мрежови специалисти, инжинери и техници.
  • В хода на обучението, студентите се срещат с представители на водещи компании в областта, които им представят реални ситуации, казуси и ги запознават с новите тенденции.

  ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМА

  This is just placeholder text.

  СВИДЕТЕЛСТВО

  This is just placeholder text.

  КВАЛИФИКАЦИЯ

  This is just placeholder text.

  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

  This is just placeholder text.

  ДИПЛОМИРАНЕ

  Защита на Дипломен проект / Държавен изпит

  ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ

  This is just placeholder text.

  Програмата, включва обучение за работа с технологии на водещи в ИТ индустрията компании.

  Занятията се водят от сертифицирани професионалисти в областта.

  След изучаване на съответните модули от програма, можете да надградите знанията в съответните сертификационни курсове от академиите.

  С програмата и специализациите, получавате цялостно обучение за силен старт на успешна кариера.

  Учебният план на всички модули, се актуализира непрекъснато, за да можете да обучавате иновативни технологии, предлагани от съответните компании в индустрията.

  Обучението се провежда в модерна компютърна база на НБУ.

  МЕТОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ПРИЕМ Click to edit title

  МЕТОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ

  Обученията се провеждат в две различни форми: дистанционна и онлайн.
  При присъствена форма на обучение се провеждат три консултации по 5 уч.ч.
  При онлайн обученията се използва платформата на Сиско Webex за провеждане на обученията в реално време онлайн по график.
  Занятията се водят от сертифицирани инструктори в областта.

  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

  This is just placeholder text.

  СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

  This is just placeholder text.

  ПРИЕМ

  This is just placeholder text.

  Click to edit title

  This is just placeholder text.

  ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ

  ТАКСА ОБУЧЕНИЕ НА СЕМЕСТЪР - 700 лв. ТАКСА ОБУЧЕНИЕ НА СЕМЕСТЪР ЗА СТУДЕНТИ - 600 лв.

  МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

  ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Въведение в мрежите
  30 ак. ч. 3 кр.
  Контейнери и виртуализация
  Въведение в обектно ориентирано програмиране
  Въведение в програмен език  C
  Програмиране със  C++. Първи стъпки
  Въведение в ООП C# 
  Въведение в ООП Java
  Обектно-ориентирано проектиране. Езикът UML.
  Python

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: 
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: 
  Проект: 
  Семинар: 
  Семинар: 

  ВТОРИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Инсталиране и администриране на Приложни сървъри
  30 ак. ч. 3 кр.
  Инсталиране и администриране на релационни бази от данни
   SQL
  Програмиране със C#
  Програмиране C++
  Програмиране JAVA
  Mobile developer - Android

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: 
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: 
  Семинар: Тенденции в развитието на базите от данни - No SQL
  Семинар: 

  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

  Специализациите дават възможност на обучаващите се да задълбочат познанията си, придобият специфични умения и доразвият уменията си в конкретни направления на мрежовите технологии. След успешно завършване на първите два семестъра от програмата, можете да избере да продължите обучението си в желаната специализация.

  Специализация
  ПРОГРАМИСТ   WEB & CLOUD

  МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

  ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Java Platform, Enterprise Edition
  30 ак. ч. 3 кр.
  ASP .NET
  JavaScript
  Amazon Web Services
  Microsoft Azure
  Vmware Fundamental
  HTML&CSS
  Angular and Node js

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: 
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: 
  Семинар: Н
  Семинар: 

  ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Web Security and penetration tests
  30 ак. ч. 3 кр.
  Advance database administration
  Advance application server administration
  Service Management
  Containers and Dockers
  Automation and orchestration  
  Bootstrap
  Spring

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: 
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: 
  Семинар: 
  Семинар: 

  Специализация    
  ПРОГРАМИСТ  -  ОБЛАЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

  МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

  ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Spring Boot
  30 ак. ч. 3 кр.
  Cloud Development
  Container Development
  Pupet
  Chef
  Ansible
  Kubernetes
  Софту

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: 
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: 
  Семинар: Н
  Семинар: 

  ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Раз
  30 ак. ч. 3 кр.
  Автомат
  Автом
  Автома
  Автома
  Авто
  Арх
  Циф
  Облач

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: 
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: 
  Семинар: 
  Семинар: 

  Специализация   
  ПРОГРАМИСТ  -  МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

  МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

  ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Инст
  30 ак. ч. 3 кр.
  Инста
  Въвед
  Въвед
  Въведе
  Проек
  Разраб
  Софту

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: 
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: 
  Семинар: Н
  Семинар: 

  ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Раз
  30 ак. ч. 3 кр.
  Автомат
  Автом
  Автома
  Автома
  Авто
  Арх
  Циф
  Облач

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: 
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: 
  Семинар: 
  Семинар: