ПРОГРАМИСТ - СПЕЦИАЛИСТ

Програма за професионална квалификация

Очаквайте скоро!

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

ПРОГРАМА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМА СВИДЕТЕЛСТВО КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ДИПЛОМИРАНЕ ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ

ПРОГРАМА

  • Програмата се състои от двусеместриално обучение, включваща задължителни модули, практически разработки, самостоятелни работи и семинари.
  • Извън задължителните курсове, обучаващите се получават безплатен онлайн достъп до надграждащи модули, допълващи техните знания и умения.
  • Съпътствайки развитието на мрежовите технологии и пазара на труда, програмата е съобразена с търсенето на мрежови специалисти, инжинери и техници.
  • В хода на обучението, студентите се срещат с представители на водещи компании в областта, които им представят реални ситуации, казуси и ги запознават с новите тенденции.

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМА

This is just placeholder text.

СВИДЕТЕЛСТВО

This is just placeholder text.

КВАЛИФИКАЦИЯ

This is just placeholder text.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

This is just placeholder text.

ДИПЛОМИРАНЕ

Защита на Дипломен проект / Държавен изпит

ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ

This is just placeholder text.

Програмата, включва обучение за работа с технологии на водещи в ИТ индустрията компании.

Занятията се водят от сертифицирани професионалисти в областта.

След изучаване на съответните модули от програма, можете да надградите знанията в съответните сертификационни курсове от академиите.

С програмата и специализациите, получавате цялостно обучение за силен старт на успешна кариера.

Учебният план на всички модули, се актуализира непрекъснато, за да можете да обучавате иновативни технологии, предлагани от съответните компании в индустрията.

Обучението се провежда в модерна компютърна база на НБУ.

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

Във
30 ак. ч. 3 кр.
Техн
Техн
Марш
Технол
Диза
Осно
Осно
Инте

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект: 
30 ак. ч. 3 кр.
Проект: 
Проект: 
Семинар: 
Семинар: 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

Безжи
30 ак. ч. 3 кр.
Глас
Центр
Обла
Мреж
Кибе
Упр
Пр
Прое

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект: 
30 ак. ч. 3 кр.
Проект: 
Семинар: 
Семинар: 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Специализациите дават възможност на обучаващите се да задълбочат познанията си, придобият специфични умения и доразвият уменията си в конкретни направления на мрежовите технологии. След успешно завършване на първите два семестъра от програмата, можете да избере да продължите обучението си в желаната специализация.

Специализация


МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

Инст
30 ак. ч. 3 кр.
Инста
Въвед
Въвед
Въведе
Проек
Разраб
Софту

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект: 
30 ак. ч. 3 кр.
Проект: 
Семинар: Н
Семинар: 

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

Раз
30 ак. ч. 3 кр.
Автомат
Автом
Автома
Автома
Авто
Арх
Циф
Облач

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект: 
30 ак. ч. 3 кр.
Проект: 
Семинар: 
Семинар: