МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Програма за професионална квалификация

 • Програмата е създадена с цел да подпомогне развитието на млади специалисти  или даде тласък на стартиране на нова професионална кариера в областта на  мрежовите технологии.
 • В обучението са включени модули от всички направления в мрежовите технологи имащи за цел да дадат широкоспектърна подготовка, с оглед на бъдещата ви ескпертна реализация в областта.
 • Занятията се провеждат в интерактивна среда, онагледявайки на практика изучаващият се материал, със засилен акцент върху новите тенденции в комуникационните и мрежови технологии. Базирано изцяло  на основата практически и лабораторни упражнения, симулации, демонстрации, практически семинари и дейности в компютърните мрежи, обучението ви дава възможност в краткосрочен план да се изградите като експертен мрежов инжинер, имайки предимство при реализирането ви в професионална конкурентна среда.
 • Предназначена е за ученици след завършен 7-ми клас, студенти и всички, които искат да развият нов занаят или да дадат старт на нов професионаленпът на развитие. Най-добре представителите се студенти, получавт възможност за стаж във водещи мрежови компании у нас.
 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

  ПРОГРАМА ОПИСАНИЕ  НА ПРОГРАМА СВИДЕТЕЛСТВО    КВАЛИФИКАЦИЯ   СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ДИПЛОМИРАНЕ                             ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ

  ПРОГРАМА

  • Програмата се състои от двусеместриално обучение, включваща задължителни модули, практически разработки, самостоятелни работи и семинари.
  • Извън задължителните курсове, обучаващите се получават безплатен онлайн достъп до надграждащи модули, допълващи техните знания и умения.
  • Съпътствайки развитието на мрежовите технологии и пазара на труда, програмата е съобразена с търсенето на мрежови специалисти, инжинери  и техници.
  • В хода на обучението, студентите се срещат с представители на водещи компании в областта, които им представят реални ситуации, казуси и ги запознават с новите тенденции.

  ОПИСАНИЕ  НА ПРОГРАМА

  This is just placeholder text.

  СВИДЕТЕЛСТВО   

  This is just placeholder text.

  КВАЛИФИКАЦИЯ  

  This is just placeholder text.

  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

  This is just placeholder text.

  ДИПЛОМИРАНЕ                            

  Защита на Дипломен проект / Държавен изпит

  ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ

  This is just placeholder text.

  ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ

  ТАКСА ОБУЧЕНИЕ НА СЕМЕСТЪР - 700 лв. ТАКСА ОБУЧЕНИЕ НА СЕМЕСТЪР ЗА СТУДЕНТИ - 600 лв.

  Програмата, включва обучение за работа с технологии на водещи в ИТ индустрията компании.

  Занятията се водят от сертифицирани професионалисти в областта.

  След изучаване на съответните модули от програма, можете да надградите знанията в съответните сертификационни курсове от академиите.

  С програмата и специализациите, получавате цялостно обучение за силен старт на успешна кариера.

  Учебният план на всички модули, се актуализира непрекъснато, за да можете да обучавате иновативни технологии, предлагани от съответните компании в индустрията.

  Обучението се провежда в модерна компютърна база на НБУ.

  МЕТОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ПРИЕМ Click to edit title

  МЕТОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

  Обученията се провеждат в две различни форми: дистанционна и онлайн.
  При присъствена форма на обучение се провеждат три консултации по 5 уч.ч.
  При онлайн обученията се използва платформата на Сиско Webex за провеждане на обученията в реално време онлайн по график.
  Занятията се водят от сертифицирани инструктори в областта.

  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

  This is just placeholder text.

  СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

  This is just placeholder text.

  ПРИЕМ

  This is just placeholder text.

  Click to edit title

  This is just placeholder text.

  МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

  ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Въведение в мрежите
  30 ак. ч. 3 кр.
  Техники и протоколи за комутация и маршрутизация
  Технологии, необходими за изграждане на мрежа
  Маршрутизация в мащабируеми мрежи
  Технологии и протоколи за отдалечено свързване
  Дизайн и имплементация на мрежа
  Основи на мобилни комуникации
  Основи на киберсигурността
  Интернет на нещата

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: Имплементиране на мащабируема мрежа
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: Проектиране на мобилен сегмент на мрежа
  Проект: Имплементиране на политики за сигурност
  Семинар: Най - добри практики при изграждане на мрежови архитектури
  Семинар: Цифрови мрежови архитектури

  ВТОРИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Безжични мрежи. Технологии и протоколи
  30 ак. ч. 3 кр.
  Гласови комуникации в локална мрежа
  Центрове за дании. Технологии и решения
  Облачни системи. Видове. Решения
  Мрежови решения за сигурност
  Киберсигурност. Заплахи и защита
  Управление на услуги
  Програмиране за мрежови инжинери
  Проектиране на мрежова програмируемост

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: Управление на услуги
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: Проектиране на безжична мрежа
  Семинар: Бизнес решения за управление на услуги
  Семинар: Идеи и реализация на заплахи и сигурност в мрежа

  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

  Специализациите  дават възможност на обучаващите се да задълбочат познанията си, придобият специфични умения и доразвият уменията си в конкретни направления на мрежовите технологии. След успешно завършване на първите два семестъра от програмата, можете да избере да продължите обучението си в желаната специализация.

  Специализация
  МРЕЖОВО ПРОГРАМИРАНЕ 

  МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

  ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Инсталиране, конфигуриране и управление  на сървърна операционна система Windows
  30 ак. ч. 3 кр.
  Инсталиране, конфигуриране и управление  на сървърна операционна система Линукс
  Въведение в програмирането със С
  Въведение в програмирането със С++
  Въведение в програмирането със Python
  Проектиране и изпълнение на мрежова програмируемост
  Разработване с мрежова програмируемост
  Софтуерни виртуални мрежи

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: Мрежова програмируемост
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: Софтуерни виртуални мрежи
  Семинар: Новостите в цифровите виртуални мрежи
  Семинар: Програмни езици за автоматизиране на услугите

  ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Разработване на приложения и автоматизиране на процеси
  30 ак. ч. 3 кр.
  Автоматизация на мащабируеми мрежи
  Автоматизация на центрове за данни
  Автоматизирани услуги за сигурност в компютърните мрежи
  Автоматизация на облачни микросървиси и инфраструктури
  Автоматизирани услуги в мрежата на Интернет доставчик
  Архитектура на софтуерно дефинираните мрежи
  Цифрово мрежово програмиране
  Облачни виртуални мрежи

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: Имплементиране на решения за автоматизация в центровете за данни
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: Имплементиране на автоматизирани процеси за осигуряване на сигурността на данните
  Семинар: Имплементиране на облачни микросървиси и инфраструктури
  Семинар: Софтуерни решения за управление на мрежи

  Специализация:
  АДМИНИСТРИРАНЕ НА  ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ И  ОБЛАЧНИ РЕШЕНИЯ  

  МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

  ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Дизайн на център за данни
  30 ак. ч. 3 кр.
  Реализиране на мрежова инфраструктура в центъра за данни
  Инструменти за отстраняване на проблеми в центровете за данни   
  Унифицирани центрове за данни
  Виртуализация и автоматизация в центровете за данни
  Облачни решения. Видове. Реализация 
  Мрежови инфраструктури в облачните решения.
  Виртуализация
  Облачни платформи

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: 
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: 
  Семинар: 
  Семинар: 

  ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Облачни решения, Инструменти за автоматизация
  30 ак. ч. 3 кр.
  Изграждане и дизайн на компютърни облаци 
  Реализиране и отстраняване на проблеми в облачните инфраструктури 
  Мрежова виртуализация
  Мрежова програмируемост и автоматизация 
  Иновативни технологии в центровете за данни
  Експертни мрежови решения в центровете за данни
  Облачни компютърни технологии с отворен код

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: 
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: 
  Семинар: 
  Семинар: 

  Специализация:
  МРЕЖОВ АРХИТЕКТ

  МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

  ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Мрежови технологии за напреднали - първа част
  30 ак. ч. 3 кр.
  Мрежови технологии за напреднали - втора част
  Технологи в мрежите на интернет доставчиците - първа част 
  Технологи в мрежите на интернет доставчиците - втора част 
  SD-WAN решения
  Центрове за данни - технологии за напреднали
  Центрове за данни - технологии за напреднали - втора част
  Безжични мрежи. Дизайн, изграждане, реализация

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: 
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: 
  Семинар: 
  Семинар: 

  ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

  Курсове от програмата (кредитни)

  Изграждане на тунели. Видове    
  30 ак. ч. 3 кр.
  Мрежова сигурност за напреднали   
  Техники за сигурност в безжичните мрежи
  Сигурност в облачните технологии     
  Palo Alto решения за сигурност
  Ин        
  нн 
  Облачн

  Трейнингови курсове (кредитни)

  Проект: 
  30 ак. ч. 3 кр.
  Проект: 
  Семинар: 
  Семинар: