СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Програма за професионална квалификация

Очаквайте скоро!

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

ПРОГРАМА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМА СВИДЕТЕЛСТВО КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ДИПЛОМИРАНЕ ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ

ПРОГРАМА

  • Програмата се състои от двусеместриално обучение, включваща задължителни модули, практически разработки, самостоятелни работи и семинари.
  • Извън задължителните курсове, обучаващите се получават безплатен онлайн достъп до надграждащи модули, допълващи техните знания и умения.
  • Съпътствайки развитието на мрежовите технологии и пазара на труда, програмата е съобразена с търсенето на мрежови специалисти, инжинери и техници.
  • В хода на обучението, студентите се срещат с представители на водещи компании в областта, които им представят реални ситуации, казуси и ги запознават с новите тенденции.

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМА

This is just placeholder text.

СВИДЕТЕЛСТВО

This is just placeholder text.

КВАЛИФИКАЦИЯ

This is just placeholder text.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

This is just placeholder text.

ДИПЛОМИРАНЕ

Защита на Дипломен проект / Държавен изпит

ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ

This is just placeholder text.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ НА СЕМЕСТЪР - 700 лв. ТАКСА ОБУЧЕНИЕ НА СЕМЕСТЪР ЗА СТУДЕНТИ - 600 лв.

МЕТОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ПРИЕМ Click to edit title

МЕТОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Обученията се провеждат в две различни форми: дистанционна и онлайн.
При присъствена форма на обучение се провеждат три консултации по 5 уч.ч.
При онлайн обученията се използва платформата на Сиско Webex за провеждане на обученията в реално време онлайн по график.
Занятията се водят от сертифицирани инструктори в областта.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

This is just placeholder text.

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

This is just placeholder text.

ПРИЕМ

This is just placeholder text.

Click to edit title

This is just placeholder text.

Обучението се провежда в модерна компютърна база на НБУ.

Програмата, включва обучение за работа с технологии на водещи в ИТ индустрията компании.

Учебният план на всички модули, се актуализира непрекъснато, за да можете да обучавате иновативни технологии, предлагани от съответните компании в индустрията.

С програмата и специализациите, получавате цялостно обучение за силен старт на успешна кариера.

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

Основи на операционна система Linux
30 ак. ч. 3 кр.
Основи на операционна система Windows
Въведение в мрежите
Основи на информационните системи
Въведение в киберсигурността
Сървърни операционни системи
Основи на виртуализация
Облачни информационни системи
Интернет на нещата
Програмиране с Python

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект:  
30 ак. ч. 3 кр.
Проект: 
Проект: 
Семинар: 
Семинар: 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

Линукс системна администрация първа част
30 ак. ч. 3 кр.
Линукс системна администрация втора част
Проектиране мрежа с Windows Server
Управлeние на услуги с Windows Server 
Управление на услуги и проекти
Облачни архитектурни решения
Управление на услуги
Power shell за начинаещи
п

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект:
30 ак. ч. 3 кр.
Проект: 
Семинар: 
Семинар: 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Специализациите дават възможност на обучаващите се да задълбочат познанията си, придобият специфични умения и доразвият уменията си в конкретни направления на мрежовите технологии. След успешно завършване на първите два семестъра от програмата, можете да избере да продължите обучението си в желаната специализация.

Специализация

СИСТЕМЕН АРХИТЕКТ

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

ПППП  
30 ак. ч. 3 кр.
ввввв  
ввв
пппп
хххх
пппп  
нннн
нннн

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект: 
30 ак. ч. 3 кр.
Проект: 
Семинар: 
Семинар: 

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

ввввв     
30 ак. ч. 3 кр.
вввв
вввв
ппппп  
ннннн  
ввввв 
вввввв
ннннн
нннн

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект: 
30 ак. ч. 3 кр.
Проект: 
Семинар: 
Семинар: Софтуерни решения за управление на мрежи

Специализация

ОБЛАЧНИ АРХИТЕКТУРИ

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

Инсталиране, конфигуриране и управление на сървърна операционна система Windows
30 ак. ч. 3 кр.
Инсталиране, конфигуриране и управление на сървърна операционна система Линукс
Въведение в програмирането със С
Въведение в програмирането със С++
Въведение в програмирането със Python
Проектиране и изпълнение на мрежова програмируемост
Разработване с мрежова програмируемост
Софтуерни виртуални мрежи

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект: Мрежова програмируемост
30 ак. ч. 3 кр.
Проект: Софтуерни виртуални мрежи
Семинар: Новостите в цифровите виртуални мрежи
Семинар: Програмни езици за автоматизиране на услугите

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

Разработване на приложения и автоматизиране на процеси
30 ак. ч. 3 кр.
Автоматизация на мащабируеми мрежи
Автоматизация на центрове за данни
Автоматизирани услуги за сигурност в компютърните мрежи
Автоматизация на облачни микросървиси и инфраструктури
Автоматизирани услуги в мрежата на Интернет доставчик
Архитектура на софтуерно дефинираните мрежи
Цифрово мрежово програмиране
Облачни виртуални мрежи

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект: Имплементиране на решения за автоматизация в центровете за данни
30 ак. ч. 3 кр.
Проект: Имплементиране на автоматизирани процеси за осигуряване на сигурността на данните
Семинар: Имплементиране на облачни микросървиси и инфраструктури
Семинар: Софтуерни решения за управление на мрежи

Специализация

DEVOPS ИНЖИНЕР

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

ВВВВ  
30 ак. ч. 3 кр.
ППП  
РРРР
РРРР
ППП
ППП  
ППП
ППП

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект:  
30 ак. ч. 3 кр.
Проект: 
Семинар: 
Семинар: 

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

ППП     
30 ак. ч. 3 кр.
РРРР
МММ
ВВВ  
ННН  
ВВВ 
ВВВ
ННН
Облачни виртуални мрежи

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект:   
30 ак. ч. 3 кр.
Проект: 
Семинар: 
Семинар: