УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И УСЛУГИ

Програма за професионална квалификация

  • Програмата е създадена с цел да подпомогне развитието на млади специалисти  или даде тласък на стартиране на нова професионална кариера в областта на  УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ И УСЛУГИ.
  • В обучението са включени модули от всички направления в управлението на услуги и проекти, имащи за цел да дадат широкоспектърна подготовка, с оглед на бъдещата ви ескпертна реализация в областта.
  • Занятията се провеждат в интерактивна среда, онагледявайки на практика изучаващия се материал, със засилен акцент върху новите тенденции в средствата, методите и техниките при управлението на проекти и услуги. Базирано изцяло  на основата практически лабораторни упражнения, симулации, демонстрации, практически семинари и дейности, обучението ви дава възможност в краткосрочен план да се изградите като експертен мениджър, имайки предимство при реализирането ви в професионална конкурентна среда.
  • Предназначена е за ученици след завършен 7-ми клас, студенти и всички, които искат да развият нов занаят или да стартират нов професионален път. Най-добре представителите се студенти, получавт възможност за стаж във водещи компании у нас.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

ПРОГРАМА ОПИСАНИЕ  НА ПРОГРАМА СВИДЕТЕЛСТВО    КВАЛИФИКАЦИЯ   СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ДИПЛОМИРАНЕ                             ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ

ПРОГРАМА

  • Програмата се състои от двусеместриално обучение, включваща задължителни модули, практически разработки, самостоятелни работи и семинари.
  • Извън задължителните курсове, обучаващите се получават безплатен онлайн достъп до надграждащи модули, допълващи техните знания и умения.
  • В хода на обучението, студентите се срещат с представители на водещи компании в областта, които им представят реални ситуации, казуси и ги запознават с новите тенденции.

ОПИСАНИЕ  НА ПРОГРАМА

This is just placeholder text.

СВИДЕТЕЛСТВО   

This is just placeholder text.

КВАЛИФИКАЦИЯ  

This is just placeholder text.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

This is just placeholder text.

ДИПЛОМИРАНЕ                            

Защита на Дипломен проект / Държавен изпит

ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ

Стаж

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ НА СЕМЕСТЪР - 700 лв. ТАКСА ОБУЧЕНИЕ НА СЕМЕСТЪР ЗА СТУДЕНТИ - 600 лв.

МЕТОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ПРИЕМ Click to edit title

МЕТОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Обученията се провеждат в две различни форми: дистанционна и онлайн.
При присъствена форма на обучение се провеждат три консултации по 5 уч.ч.
При онлайн обученията се използва платформата на Сиско Webex за провеждане на обученията в реално време онлайн по график.
Занятията се водят от сертифицирани инструктори в областта.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

This is just placeholder text.

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

This is just placeholder text.

ПРИЕМ

This is just placeholder text.

Click to edit title

This is just placeholder text.

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

Въведение в IT Service management
30 ак. ч. 3 кр.
Лидерство
Презентационни умения
Microsoft Office specialist
Управление на итформацията.  Методи, начини и техники.
Управление на продукти. Жизнен цикъл
Управление на проекти  първа част
Апаратно и програмно осигуряване на компютър

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект: Бъди лидер
30 ак. ч. 3 кр.
Проект:: Разаботване на метиди и средства за управление на услугите в избрана средства
Семинар: Най-добри практики при внедряване на услуги
Семинар: Бизнес решения за управление на услуги

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

Управление на човешките ресурси
30 ак. ч. 3 кр.
Microsoft Office specialist за напреднали
Управление на софтуерни проекти
Управление на проекти 2 част
Въведение в основни софтуерни продукти за управление на проекти
Математически модели при упрвление на проекти
Въведение в мрежите

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект: Изработка на проекто план (Waterfall)
30 ак. ч. 3 кр.
Проект:  Изработка на проекто план (Agile)
Семинар: Техники за имплементация на софтуерни проекти
Семинар: Пътят на успешният лидер

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Специализацията  дава възможност на обучаващите се да задълбочат познанията си, придобият специфични техники и доразвият уменията си в областта на управлението на услуги и проекти. След успешно завършване на първите два семестъра от програмата, можете да продължите обучението си в специализация.

Специализация

ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

Управление на IT проекти
30 ак. ч. 3 кр.
Анализи и отчети на услуги и проекти
Информационна сигурност
QA и управление на качеството
Специфични методи и техники за управлеие на проекти
Мрежови и облачни услуги
Сървърни операционни системи

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект: Изработка на  SWOT анализ
30 ак. ч. 3 кр.
Проект: Софтуерни виртуални мрежи
Семинар: Стъпки при изпработката на анализи и отчети. Ефективни решения
Семинар: Практически техники за управление на качеството.

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

Управление на програми
30 ак. ч. 3 кр.
Методи за оптимизиране на процеси
Основи на DevOps
Основи на упрвление на риска
Одит и застраховане и стандартизация
Въведение в методите на комуникация в корпоративна среда

Трейнингови курсове (кредитни)

Проект: Анализ на рисковете в малък среден бизнес 
30 ак. ч. 3 кр.
Проект:  Внедряване на стандарти. Средства за одит.
Семинар: Оптимизиране на процеси в ИТ среда.
Семинар: Бизнес решения за внедряване на проекти. Добри практики