На 09.02.2019 г. стартира обучение за CCNA 1 Introduction to Networks v. 6.0.

ccnars_logo

На 09.02.2019 г. стартира обучение за CCNA 1 – Introduction to Networks v 6.0. Курсът е с продължителност 70 уч.ч.
Занятията се провеждат събота и неделя, сутрин от 09:30 до 13:30 ч, по 5 учебни часа, в Сиско лаборатория на НБУ.  

За допълнителна информация или официална регистрация:
използвайте онлайн формата на сайта или на тел:
+359 2 81 10 137; +359 2 81 10 595
cc@nbu.bg