СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА  ЛИНУКС АДМИНИСТРАТОРИ: LPI 101

СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛИНУКС АДМИНИСТРАТОРИ: LPI 101

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ:

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Такса обучение – 350 лв.

СЕРТИФИКАТ: