СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ITIL  FOUNDATION V4

СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ITIL FOUNDATION V4


ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ:

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ:

ученици и студенти на НБУ – 250 лв.
външни– 300 лв.

СЕРТИФИКАТ: