СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА MOS MASTER

СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА MOS MASTER

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 26.08.2019 г.

СЕРТИФИКАТ: