СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА WINDOWS SERVER 2016

СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА WINDOWS SERVER 2016

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 350 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ:

СЕРТИФИКАТ: