На 05.10.2019 г. стартира обучение за CCNP SWITCH, Exam 300-115.

На 05.10.2019 г. стартира обучение за CCNP SWITCH, Exam 300-115.

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Курсът CCNP SWITCH дава задълбочени познания за технологиите на комутиране, които се използват в големи корпоративни мрежи.

След завършване на курса, студентите ще могат да:

 • Създават, наблюдават и поддържат комутиращи услуги в корпоративни мрежи;
 • Конфигуриране и интегрират VLANs, WLANs, пренос на глас и видео в корпоративни мрежи;
 • Планират, конфигурират и проверяват работата на сложни корпоративни комутирани решения.

Съдържание на курса:

 • Basic Concepts and Network Design
 • Campus Network Architecture
 • Spanning Tree Implementation
 • Configuring Inter-VLAN Routing
 • Implementing High Availability Networks
 • First Hop Redundancy Implementation
 • Campus Network Security

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да сте преминали обучение за CCNA R&S.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

CCNP SWITCH EXAM 300-115
Implement VLAN based solution, given a network design and a set of requirements
• Determine network resources needed for implementing a VLAN based solution on a network
• Create a VLAN based implementation plan
• Create a VLAN based verification plan
• Configure switch-to-switch connectivity for the VLAN based solution
• Configure loop prevention for the VLAN based solution
• Configure Access Ports for the VLAN based solution
• erify the VLAN based solution was implemented properly using show and debug commands
• Document results of VLAN implementation and verification
Implement a Security Extension of a Layer 2 solution, given a network design and a set of requirements
• Determine network resources needed for implementing a Security solution
• Create a implementation plan for the Security solution
• Create a verification plan for the Security solution
• Configure port security features
• Configure general switch security features
• Configure private VLANs Configure VACL and PACL
• Verify the Security based solution was implemented properly using show and debug commands
• Document results of Security implementation and verification
Implement Switch based Layer 3 services, given a network design and a set of requirements
• Determine network resources needed for implementing a Switch based Layer 3 solution
• Create an implementation plan for the Switch based Layer 3 solution
• Create a verification plan for the Switch based Layer 3 solution
• Configure routing interfaces Configure Layer 3 Security
• Verify the Switch based Layer 3 solution was implemented properly using show and debug commands
• Document results of Switch based Layer 3 implementation and verification
Prepare infrastructure to support advanced services
• Implement a Wireless Extension of a Layer 2 solution
• Implement a VoIP support solution
• Implement video support solution
Implement High Availability, given a network design and a set of requirements
• Determine network resources needed for implementing High Availability on a network
• Create a High Availability implementation plan
• Create a High Availability verification plan
• Implement first hop redundancy protocols
• Implement switch supervisor redundancy
• Verify High Availability solution was implemented properly using show and debug commands
• Document results of High Availability implementation and verificati

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е 70 уч.ч. Ще се провежда събота и неделя, сутрин от 10:00 до 13:00 ч.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Можете да се включите в обучението в една от трите форми на обучение: присъствена, дистанционна или онлайн.

 • При присъствената форма на обучение, студентите се обучават на място в Сиско лаборатория в НБУ по предварително определен график. Лабораторията е специализирана компютърна зала оборудвана със Cisco мрежово оборудване, което се използва за практическите упражнения от студентите.
 • При дистанционната форма на обучение, студентите получават акаунт за достъп до материалите и се подготвят самостоятелно. При завършване на обучението се явяват на финален изпит, на място в НБУ.
 • При онлайн формата на обучение, чрез платформата на Сиско, Webex, студентите участват в обучението, онлайн в реално време, без значение къде се намират физичeски.

Без значение от избраната форма на обучение, студентите получават онлайн достъп до материалите, които в последствие могат да използват за самоподготовка преди явяване на сертификационен изпит.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение за всеки семестър по 450 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 07.12.2019 г.

За записване, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефон или да изпратите имейл.

СЕРТИФИКАТ:

След успешно завършване на обучението, студентите получават сертификат от Сиско академията на НБУ.