На 12.10.2019 г. стартира обучение за 70-740:

На 12.10.2019 г. стартира обучение за 70-740:


WINDOWS SERVER 2016 INSTALLATION, STORAGE & COMPUTE


ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Това е първият курс от ниво на сертификация MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да имате компютърна грамотност и да знаете английски език.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението 40 уч.ч. Занятията ще се провеждат събота и неделя от 13:00 до 17:00 ч. в Майкрософт лабораторията на НБУ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Можете да се включите в обучението в една от трите форми на обучение: присъствена, дистанционна или онлайн.

  • При присъствената форма на обучение, студентите се обучават на място в Сиско лаборатория в НБУ по предварително определен график. Лабораторията е специализирана компютърна зала оборудвана със Cisco мрежово оборудване, което се използва за практическите упражнения от студентите.
  • При дистанционната форма на обучение, студентите получават акаунт за достъп до материалите и се подготвят самостоятелно. При завършване на обучението се явяват на финален изпит, на място в НБУ.
  • При онлайн формата на обучение, чрез платформата на Сиско, Webex, студентите участват в обучението, онлайн в реално време, без значение къде се намират физичeски.

Без значение от избраната форма на обучение, студентите получават онлайн достъп до материалите, които в последствие могат да използват за самоподготовка преди явяване на сертификационен изпит.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 350 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 07.10.2019 г.

За записване или повече информация, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефони: +359 2 81 10 137;+359 2 81 10 595; cc@nbu.bg   или да изпратите имейл.


СЕРТИФИКАТ:

Преминалите обучение, получават сертификат от Майкрософт академията на НБУ.