СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА  ОБУЧЕНИЕ ЗА CCNA DESIGN, Exam 200-310

СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА CCNA DESIGN, Exam 200-310

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Направете първата стъпка в проектирането и изграждането на комплексни мрежи. Обучението ви дава познания за създаване на сложни маршрутизирани и комутирани мрежови инфраструктури и услуги, включващи локални мрежи, центрове за данни, безжични мрежи, телефония, мрежи за отдалечен достъп.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да сте преминали обучение за CCNA R&S или да имате познания в мрежовите технологии за изграждане и дизайн на мрежа от тип малък и среден бизнес.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Describe and apply network design methodologies
Describe and apply network design concepts of modularity and hierarchy
Design a resilient and scalable Campus network
Design a resilient and scalable connectivity between parts of your Enterprise network
Design connectivity to the Internet and internal routing for your network
Integrate collaboration and wireless infrastructure into your core network
Create scalable IPv4 and IPv6 addressing
Describe what software defined networks are and describe example solutions

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението 40 уч.ч. Провежда се събота и неделя, по 5 уч.ч.

Занятията стартират след сформиране на група.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Можете да се включите в обучението в една от трите форми на обучение: присъствена, дистанционна или онлайн.

  • При присъствената форма на обучение, студентите се обучават на място в Сиско лаборатория в НБУ по предварително определен график. Лабораторията е специализирана компютърна зала оборудвана със Cisco мрежово оборудване, което се използва за практическите упражнения от студентите.
  • При дистанционната форма на обучение, студентите получават акаунт за достъп до материалите и се подготвят самостоятелно. При завършване на обучението се явяват на финален изпит, на място в НБУ.
  • При онлайн формата на обучение, чрез платформата на Сиско, Webex, студентите участват в обучението, онлайн в реално време, без значение къде се намират физичeски.

Без значение от избраната форма на обучение, студентите получават онлайн достъп до материалите, които в последствие могат да използват за самоподготовка преди явяване на сертификационен изпит.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 300 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 31.10.2019 г.

За записване, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефон или да изпратите имейл. Записване