СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА  ОБУЧЕНИЕ ЗА CCNP ROUTE, Exam 300-101

СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА CCNP ROUTE, Exam 300-101


ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да сте преминали обучение за CCNA R&S или да имате познания в мрежовите технологии за изграждане и дизайн на мрежа от тип малък и среден бизнес.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Implement an EIGRP based solution, given a network design and a set of requirements;
EIGRP;
OSPF;
Manipulating Routing Updates;
Implementing Psth control;
Enterprise Internet Connectivity;
BGP;
Routers and Routing Protocol Hardening.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението 70 уч.ч. Провежда се събота и неделя по 5 уч.ч. Занятията стартират след сформиране на група.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Можете да се включите в обучението в една от трите форми на обучение: присъствена, дистанционна или онлайн.

  • При присъствената форма на обучение, студентите се обучават на място в Сиско лаборатория в НБУ по предварително определен график. Лабораторията е специализирана компютърна зала оборудвана със Cisco мрежово оборудване, което се използва за практическите упражнения от студентите.
  • При дистанционната форма на обучение, студентите получават акаунт за достъп до материалите и се подготвят самостоятелно. При завършване на обучението се явяват на финален изпит, на място в НБУ.
  • При онлайн формата на обучение, чрез платформата на Сиско, Webex, студентите участват в обучението, онлайн в реално време, без значение къде се намират физичeски.

Без значение от избраната форма на обучение, студентите получават онлайн достъп до материалите, които в последствие могат да използват за самоподготовка преди явяване на сертификационен изпит.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 450 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 31.10.2019 г.

За записване, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефон или да изпратите имейл.

СЕРТИФИКАТ:

След успешно завършване на обучението, студентите получават сертификат от Сиско академията.