НА 07.12.2019 г. СТАРТИРА  ОБУЧЕНИЕ ЗА CCNA SECURITY, Exam 210-260

НА 07.12.2019 г. СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА CCNA SECURITY, Exam 210-260

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението се фокусира върху основните технологии за сигурност, включващи инсталиране, конфигуриране и отстраняване на проблеми в мрежите от гледна точка на сигурността, мониториране на мрежовите устройства с оглед на поддържане на конфиденциалност и наличност на данните и устройствата.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

CHAPTER 1 Modern Network Security Threats
Goal: Explain security threats in modern network infrastructures and how to mitigate them.

CHAPTER 2 Securing Network Devices
Goal: Secure Cisco routers.

CHAPTER 3 Authentication, Authorization and Accounting
Goal: Implement AAA on Cisco routers using local router database and server-based ACS or Identity Service Engine (ISE).

Chapter 4 Implementing Firewall Technologies
Goal: Implement firewall technologies to secure network perimeter.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е iins.png

Chapter 5 Implementing Intrusion Prevention Goal: Implement IPS to mitigate attacks on networks.

Chapter 6 Securing the Local Area Network 
Goal: Secure endpoints and mitigate common Layer 2 attacks.

Chapter 7 Cryptographic Systems
Goal: Secure communications to ensure integrity, authenticity and confidentiality.

Chapter 8 Implementing Virtual Private Networks
Goal: Implement secure Virtual Private Networks.

Chapter 9 Implementing the Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
Goal: Implement an ASA firewall configuration using the CLI.

Chapter 10 Advanced Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
Goal: Implement an ASA firewall configuration and VPNs using ASDM.

Chapter 11 Managing a Secure Network
Goal: Test network security and create a technical security policy.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Препоръчително е да сте минали обучение за ICND 1 и да имате основни познания за имплементиране и конфигуриране на комутиращи и маршрутизиращи технологи в мрежа от тип, малък и среден бизнес.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Можете да се включите в обучението в една от трите форми на обучение: присъствена, дистанционна или онлайн.

При присъствената форма на обучение, студентите се обучават на място в Сиско лаборатория в НБУ по предварително определен график. Лабораторията е специализирана компютърна зала оборудвана със Cisco мрежово оборудване, което се използва за практическите упражнения от студентите.

При дистанционната форма на обучение, студентите получават акаунт за достъп до материалите и се подготвят самостоятелно. При завършване на обучението се явяват на финален изпит, на място в НБУ.

При онлайн формата на обучение, чрез платформата на Сиско Webex, студентите участват в обучението, онлайн в реално време, без значение къде се намират физичeски.

Без значение от избраната форма на обучение, студентите получават онлайн достъп до материалите, които в последствие могат да използват за самоподготовка преди явяване на сертификационен изпит.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 300 лв.

СЕРТИФИКАТ:

След успешно завършване на обучението, студентите получават сертификат от Сиско академията и ваучер отстъпка, в размер на 50 % от таксата на сертификационния изпит.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е 70 уч. Занятията се провеждат събота и неделя по 5 уч.ч.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 03.12.2019 г.

За записване, можете да се използвате онлайн формата, да се обадите по телефон или да изпратите имейл.