На 05.12.2020 г. СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА MOS BEGINNER

На 05.12.2020 г. СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА MOS BEGINNER

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 03.12.2020 г.

СЕРТИФИКАТ: