На 08.02.2020 г. стартира обучение за LPIC-OT 701: DevOps Tools Engineers

На 08.02.2020 г. стартира обучение за LPIC-OT 701: DevOps Tools Engineers

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

няма

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Topic 701: Software Engineering Topic 703: Machine Deployment
701.1 Modern Software Development 703.1 Virtual Machine Deployment
701.2 Standard Components and Platforms for Software 703.2 Cloud Deployment
701.3 Source Code Management 703.3 System Image Creation
701.4 Continuous Integration and Continuous Delivery
Topic 702: Container Management Topic 704: Configuration Management
702.1 Container Usage 704.1 Ansible
702.2 Container Deployment and Orchestration 704.2 Other Configuration Management Tools
702.3 Container Infrastructure
Topic 705: Service Operations
705.1 IT Operations and Monitoring
705.2 Log Management and Analysis

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението 40 уч.ч. Занятията ще се провеждат събота и неделя от 13:00 до 17:00 ч. в Линукс лабораторията на НБУ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Можете да се включите в обучението в една от трите форми на обучение: присъствена, дистанционна или онлайн.

  • При присъствената форма на обучение, студентите се обучават на място в Сиско лаборатория в НБУ по предварително определен график. Лабораторията е специализирана компютърна зала оборудвана със Cisco мрежово оборудване, което се използва за практическите упражнения от студентите.
  • При дистанционната форма на обучение, студентите получават акаунт за достъп до материалите и се подготвят самостоятелно. При завършване на обучението се явяват на финален изпит, на място в НБУ.
  • При онлайн формата на обучение, чрез платформата на Сиско, Webex, студентите участват в обучението, онлайн в реално време, без значение къде се намират физичeски.

Без значение от избраната форма на обучение, студентите получават онлайн достъп до материалите, които в последствие могат да използват за самоподготовка преди явяване на сертификационен изпит.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 350 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 06.02.2020 г.

За записване или повече информация, можете да използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефони: +359 2 81 10 137;+359 2 81 10 59 или да изпратите имейл на cc@nbu.bg;

СЕРТИФИКАТ:

Успешно завършилите Линукс акщадемията, получават сертификат за преминатото обучение.