На 08.02.2020 стартира  обучение по новата CCNP Enterprise  сертификационна програма за CCNP ENARSI (Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services), Exam 300-410

На 08.02.2020 стартира обучение по новата CCNP Enterprise сертификационна програма за CCNP ENARSI (Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services), Exam 300-410

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Програмата за сертифициране и обучение на CCNP Enterprise предоставя умения, насочени към работа в реални условия, в ключови мрежови области. CCNP Enterprise сертификатът валидира знанията, от които се нуждаете, за да бъдете перфектни в работата си.

Курсът, Cisco Enterprise Advanced Routing and Services е един от двата курса, необходими за постигане на ниво CCNP Enterprise, ви дава възможност да усвоите знания и умения, необходими за внедряване и отстраняване на неизправности в модерни маршрутизационни технологии и услуги, включително слой 3, VPN услуги, инфраструктурна сигурност, инфраструктурни услуги и инфраструктура за автоматизация.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да сте преминали обучение за CCNA R&S или да имате познания за дизайн и имплементиране на мрежа от тип малък и среден бизнес, включително и основни познания за техники на комутация и маршрутизация.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Chapter 1 Manipulating administrative distance for all routing protocols; Chapter 2 Configuring route maps for any routing protocol (attributes, tagging, filtering); Chapter 3 Implementing loop prevention mechanisms (filtering, tagging, split horizon, route poisoning); Chapter 4 Implementing redistribution between any routing protocols or routing sources; Chapter 5 Imeplementing manual and auto-summarization with any routing protocol; Chapter 6 Configure and verify policy-based routing; Chapter 7 Configure and verify VRF-Lite; Chapter 8 Describe Bidirectional Forwarding Detection; Chapter 9 Configure and troubleshoot EIGRP (classic and named mode) include Address families (IPv4, IPv6);Neighbor relationship and authentication; Loop-free path selections (RD, FD, FC, successor, feasible successor, stuck in active); Stubs; Load balancing (equal and unequal cost); Metrics; Chapter 10 Configure and troubleshoot OSPF (v2/v3) include Address families (IPv4, IPv6); Neighbor relationship and authentication; Network types, area types, and router types; Point-to-point, multipoint, broadcast, nonbroadcast; Area type: backbone, normal, transit, stub, NSSA, totally stub; Internal router, backbone router, ABR, ASBR; Virtual link; Path preference; Chapter 11 Configure and Troubleshoot BGP (Internal and External) include Address families (IPv4, IPv6); Neighbor relationship and authentication (next-hop, mulithop, 4-byte AS, private AS, route refresh, synchronization, operation, peer group, states and timers); Path preference (attributes and best-path); Route reflector (excluding multiple route reflectors, confederations, dynamic peer); Policies (inbound/outbound filtering, path manipulation); Chapter 12 VPN Technologies; Chapter 13 Describe MPLS operations (LSR, LDP, label switching, LSP); Describe MPLS Layer 3 VPN; Configure and verify DMVPN (single hub); GRE/mGRE; NHRP; IPsec; Dynamic neighbor; Spoke-to-spoke; Chapter 14 Infrastructure Security; Troubleshoot device security using IOS AAA (TACACS+, RADIUS, local database; Troubleshoot router security features Chapter 15 IPv4 access control lists (standard, extended, time-based) ; IPv6 traffic filter Chapter 16 Unicast reverse path forwarding (uRPF); Troubleshoot control plane policing (CoPP) (Telnet, SSH, HTTP(S), SNMP, EIGRP, OSPF, BGP) Chapter 17 Describe IPv6 First Hop security features (RA guard, DHCP guard, binding table, ND inspection/snooping, source guard) Chapter 18 Infrastructure Services; Troubleshoot device management; Console and VTY; Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, SCP4.1.c(T)FTP; Troubleshoot SNMP (v2c, v3); Troubleshoot network problems using logging (local, syslog, debugs, conditional debugs, timestamps; Troubleshoot IPv4 and IPv6 DHCP (DHCP client, IOS DHCP server, DHCP relay, DHCP options); Troubleshoot network performance issues using IP SLA (jitter, tracking objects, delay, connectivity); Troubleshoot NetFlow (v5, v9, flexible NetFlow);Troubleshoot network problems using Cisco DNA Center assurance (connectivity, monitoring, device health, network health)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е 70 уч.ч. Занятията ще се провеждат събота и неделя, от 17:00 ч. до 21:00 ч. в НБУ.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Можете да се включите в обучението в една от трите форми на обучение: присъствена, дистанционна или онлайн.

При присъствената форма на обучение, студентите се обучават на място в Сиско лаборатория в НБУ по предварително определен график. Лабораторията е специализирана компютърна зала оборудвана със Cisco мрежово оборудване, което се използва за практическите упражнения от студентите.

При дистанционната форма на обучение, студентите получават акаунт за достъп до материалите и се подготвят самостоятелно. При завършване на обучението се явяват на финален изпит, на място в НБУ.

При онлайн формата на обучение, чрез платформата на Сиско, Webex, студентите участват в обучението, онлайн в реално време, без значение къде се намират физичeски.

Без значение от избраната форма на обучение, студентите получават онлайн достъп до материалите, които в последствие могат да използват за самоподготовка преди явяване на сертификационен изпит.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 450 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 05.02.2020 г.

За записване, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефон или да изпратите имейл.

СЕРТИФИКАТ:

След успешно завършване на обучението, студентите получават сертификат от Сиско академията.