На 24.02.2020 г. стартира обучение за CCNA 1 Introduction to Networks v.7

На 24.02.2020 г. стартира обучение за CCNA 1 Introduction to Networks v.7

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

CCNA Introduction to Network е първият модул от общо три, който ви подготвя за изграждане, дизайн и работа в мрежа на входно ниво. Обучението включва имплементиране, инсталиране, конфигуриране и отстраняване на проблеми в компютърни мрежи. По време на трите семестъра се разглеждат мрежовите техниките и технологии, необходими за изграждане на мрежа от тип малък среден бизнес, изучават се архитектурата, структурата и функциите, необходими за подпомагане на услугите и приоритетите на мрежите на компаниите.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да имате компютърна грамотност и да знаете английски език.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

CCNA 1 Introduction to Networks:
1 – Networking Today
2 – Basic Switch and End Device Configuration
3 – Protocols and Models
4 – Physical Layer
5 – Number Systems
6 – Data Link Layer
7 – Ethernet Switching
8 – Network Layer
9 – Address Resolution
10 – Basic Router Configuration
11 – IPv4 Addressing
12 – IPv6 Addressing
13 – ICMP
14 – Transport Layer
15 – Application Layer
16 – Network Security Fundamentals
17 – Build a Small Network

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението за всеки Сиско семестър е по 70 уч.ч. Занятията ще се провеждат понеделник и сряда по 4 уч.ч. от 18:00 ч. до 21:00 ч.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Можете да се включите в обучението в една от трите форми на обучение: присъствена, дистанционна или онлайн.

При присъствената форма на обучение, студентите се обучават на място в Сиско лаборатория в НБУ по предварително определен график. Лабораторията е специализирана компютърна зала оборудвана със Cisco мрежово оборудване, което се използва за практическите упражнения от студентите.

При дистанционната форма на обучение, студентите получават акаунт за достъп до материалите и се подготвят самостоятелно. При завършване на обучението се явяват на финален изпит, на място в НБУ.

При онлайн формата на обучение, чрез платформата на Сиско, Webex, студентите участват в обучението, онлайн в реално време, без значение къде се намират физичeски.

Без значение от избраната форма на обучение, студентите получават онлайн достъп до материалите, които в последствие могат да използват за самоподготовка преди явяване на сертификационен изпит.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение за всеки семестър по 300 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 20.02.2020 г.

За записване, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефон или да изпратите имейл. Записване

СЕРТИФИКАТ:

След успешно завършване на обучението, студентите получават сертификат от Сиско академията за съответното ниво, а след трети семестър и ваучер отстъпка от таксата на сертификационният изпит, в размер на 62,5 %