На 26.02.2020 в НБУ ще се проведе изпитна сесия за LPIC-1, LPI-2, LPIC-3.

На 26.02.2020 в НБУ ще се проведе изпитна сесия за LPIC-1, LPI-2, LPIC-3.

НА 26.02.2020 от 19:00 ч в НБУ ще се проведе изпитна сесия за LPI-1, LPIC-2, LPIC-3 сертификационни изпити.
Срок за записване е до 24.02.2020.
За допълнителна информация:
тел. 359 2 81 10 137, cc@nbu.bg