СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА  ОБУЧЕНИЕ ЗА CCNA WIRELESS, Exam 200-355

СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА CCNA WIRELESS, Exam 200-355

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Курсът предоставя на студентите информация и лабораторни упражнения, необходими за проектиране, инсталиране, конфигуриране, мониториране и отстраняване на проблеми в Cisco WLAN мрежи от тип малък и среден бизнес.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да сте преминали обучение за CCNA или да имате познания в мрежовите технологии за изграждане и дизайн на мрежа от тип малък и среден бизнес.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Understand the basic RF principles and characteristics
Understand WLAN security methods and access with differing client devices
Define the Cisco WLAN architecture and the underling infrastructure used to support it
Implement a Centralized wireless access network using AireOS or IOS-XE wireless LAN controllers
Implement a Converged wireless access network using IOS-XE converged access switches and wireless LAN controllers
Implement small and remote access wireless networks using FlexConnect, Autonomous or Cloud architectures
Perform basic WLAN maintenance and troubleshooting -describe the requirements for a WLAN design

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението 40 уч.ч. Провежда се два пъти през седмицата, вечер от 18:00 до 21:00 ч., по 4 уч.ч. в онлайн или дистанционна форма.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Можете да се включите в обучението в една от трите форми на обучение: присъствена, дистанционна или онлайн.

  • При дистанционната форма на обучение, студентите получават акаунт за достъп до материалите и се подготвят самостоятелно. При завършване на обучението се явяват на финален изпит, на място в НБУ.
  • При онлайн формата на обучение, чрез платформата на Сиско, Webex, студентите участват в обучението, онлайн в реално време, без значение къде се намират физичeски.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 300 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 31.03.2020 г.

За записване, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефон или да изпратите имейл.