EC-COUNCIL АКАДЕМИЯТА НА НБУ  ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА  ОБУЧЕНИЕ ЗА СЕРТИФИЦИРАНО ЕТИЧНО ХАКЕРСТВО (CEH v.10)

EC-COUNCIL АКАДЕМИЯТА НА НБУ ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЕРТИФИЦИРАНО ЕТИЧНО ХАКЕРСТВО (CEH v.10)

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Курсът предоставя усъвършенствани хакерски инструменти и техники, използвани от хакери и специалисти по информационна сигурност.

Ще сканирате, тествате, хаквате и защитавате собствените си системи. Ще бъдете научени за петте фази на етично хакерство: разузнаване, получаване на достъп, изброяване, поддържане на достъп и покриване на следите си.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да имате основни познания в сферата на информационните технологии.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Module 01: Introduction to Ethical Hacking
Module 02: Footprint and Reconnaissance
Module 03: Scanning Networks
Module 04: Enumeration
Module 05: Vulnerability Analysis
Module 06: System Hacking
Module 07: Malware Threats
Module 08: Sniffing
Module 09: Social Engineering
Module 10: Denial-of-Service
Module 11: Session Hijacking
Module 12: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
Module 13: Hacking Web Servers
Module 14: Hacking Web Applications
Module 15: SQL Injection
Module 16: Hacking Wireless Networks
Module 17: Hacking Mobile Platforms
Module 18: IoT Hacking
Module 19: Cloud Computing
Module 20: Cryptography

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението 70 уч.ч. Провежда се събота и неделя по 5 уч.ч. Занятията стартират след сформиране на група.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Можете да се включите в обучението в една от трите форми на обучение: дистанционна или онлайн.

  • При дистанционната форма на обучение, студентите получават акаунт за достъп до материалите и се подготвят самостоятелно. При завършване на обучението се явяват на финален изпит, на място в НБУ.
  • При онлайн формата на обучение, чрез платформата на Сиско, Webex, студентите участват в обучението, онлайн в реално време, без значение къде се намират физичeски.

Без значение от избраната форма на обучение, студентите получават онлайн достъп до материалите, които в последствие могат да използват за самоподготовка преди явяване на сертификационен изпит.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса за обучение (присъствено или дистанционно)- 450 лв.
Такса за сертификационен изпит – 600 лв.
Такса за интензивно, онлайн обучение, с включен ваучер за явяване на сертификационен изпит – 1500 лева.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 30.04.2020 г.

За записване, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефон или да изпратите имейл. Записване

СЕРТИФИКАТ:

След успешно завършване на обучението, студентите получават сертификат от EC-Council академията на НБУ.