Програма МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Програма МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Стартира прием за обучение за квалификационна програма Мрежово администриране. Предназначена е за ученици след завършен 7-ми клас, студенти и всички, които искат да развият нов занаят или да дадат старт на нов професионален път на развитие.

Извън задължителните курсове, обучаващите се получават безплатен онлайн достъп до надграждащи модули, допълващи техните знания и умения.Съпътствайки развитието на мрежовите технологии и пазара на труда, програмата е съобразена с търсенето на мрежови специалисти, инжинери  и техници.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да имате компютърна грамотност и да знаете английски език.

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

ПЪРВИ СЕМЕСТЪРВТОРИ СЕМЕСТЪР
Курсове от програмата (кредитни)
1. Въведение в мрежите
2. Техники и протоколи за комутация и маршрутизация
3. Технологии, необходими за изграждане на мрежа
4. Маршрутизация в мащабируеми мрежи
5. Технологии и протоколи за отдалечено свързване
6. Дизайн и имплементация на мрежа
7. Основи на мобилни комуникации
8. Основи на киберсигурността
9. Интернет на нещата
Трейнингови курсове (кредитни)
1. Проект: Имплементиране на мащабируема мрежа
2. Проект: Проектиране на мобилен сегмент на мрежа
3. Проект: Имплементиране на политики за сигурност
4. Семинар: Най – добри практики при изграждане на мрежови архитектури
5. Семинар: Цифрови мрежови архитектури
Курсове от програмата (кредитни)
Безжични мрежи. Технологии и протоколи
Гласови комуникации в локална мрежа
Центрове за дании. Технологии и решения
Облачни системи. Видове. Решения
Мрежови решения за сигурност
Киберсигурност. Заплахи и защита
Управление на услуги
Програмиране за мрежови инжинери
Проектиране на мрежова програмируемост
Трейнингови курсове (кредитни)
Проект: Управление на услуги
Проект: Проектиране на безжична мрежа
Семинар: Бизнес решения за управление на услуги
Семинар: Идеи и реализация на заплахи и сигурност в мрежа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Програмата се състои от двусеместриално обучение, включваща задължителни модули, практически разработки, самостоятелни работи и семинари, с продължителност една година.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Обучението се провежда онлайн с инструктор или самостоятелна дистанционна форма.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение за всеки семестър по 700 лв.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: ПОСТОЯНЕН

СВИДЕТЕЛСТВО:

След успешно завършване на обучението, обучаващите получават Свидетелство за професионална квалификация.