СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА CCNA SECURITY.

СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА CCNA SECURITY.

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението се фокусира върху основните технологии за сигурност, включващи инсталиране, конфигуриране и отстраняване на проблеми в мрежите от гледна точка на сигурността, мониториране на мрежовите устройства с оглед на поддържане на конфиденциалност и наличност на данните и устройствата.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Modern Network Security Threats Securing Network Devices
Authentication, Authorization, and Accounting Implementing Firewall Technologies
Implementing Intrusion Prevention Securing the Local-Area Network
Cryptographic Systems Implementing Virtual Private Networks
Implementing the Cisco Adaptive Security Appliance Advanced Cisco Adaptive Security Appliance

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Препоръчително е да сте минали обучение за CCNA и да имате основни познания за имплементиране и конфигуриране на комутиращи и маршрутизиращи технологи в мрежа от тип, малък и среден бизнес.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Можете да се включите в обучението в една от трите форми на обучение: дистанционна или онлайн.

  • При дистанционната форма на обучение, студентите получават акаунт за достъп до материалите и се подготвят самостоятелно. При завършване на обучението се явяват на финален изпит, на място в НБУ.
  • При онлайн формата на обучение, чрез платформата на Сиско, Webex, студентите участват в обучението, онлайн в реално време, без значение къде се намират физичeски.

Без значение от избраната форма на обучение, студентите получават онлайн достъп до материалите, които в последствие могат да използват за самоподготовка преди явяване на сертификационен изпит.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 300 лв.

СЕРТИФИКАТ:

След успешно завършване на обучението, студентите получават сертификат от Сиско академията на НБУ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е 70 уч. Занятията се провеждат събота и неделя по 5 уч.ч.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 24.08.2020 г.

За записване, можете да се използвате онлайн формата, да се обадите по телефон или да изпратите имейл.