На 24.09.2020 г. стартира интензивно обучение за Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA), Exam 200-301

На 24.09.2020 г. стартира интензивно обучение за Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA), Exam 200-301

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

The course covers configuring network components such as switches, routers, and wireless LAN controllers; managing network devices; and identifying basic security threats. The course also gives you a foundation in network programmability, automation, and software-defined networking.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Before taking this course, you should have:

  • Basic computer literacy
  • Basic PC operating system navigation skills
  • Basic Internet usage skills
  • Basic IP address knowledge

There are no formal prerequisites for CCNA certification, but you should make sure to have a good understanding of the exam topics.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

CCNA Implementing and Administering Cisco Solutions
Implementing VLANs and Trunks
Routing Between VLANs
Introducing OSPF
Building Redundant Switched Topologies
Improving Redundant Switched Topologies with EtherChannel
Exploring Layer 3 Redundancy
Introducing WAN Technologies
Explaining Basics of ACL
Enabling Internet Connectivity
Introducing QoS
Explaining Wireless Fundamentals
Introducing Architectures and Virtualization
Explaining the Evolution of Intelligent Networks
Introducing System Monitoring
Managing Cisco Devices
Examining the Security Threat Landscape
Implementing Threat Defense Technologies
Securing Administrative Access
Implementing Device Hardening

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението e 50 уч.ч Заниятията ще се провеждат вторник и четвъртък, от 18:00 ч. до 21:00 ч.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Можете да се включите в обучението в една от трите форми на обучение: присъствена, дистанционна или онлайн.

  • При присъствената форма на обучение, студентите се обучават на място в Сиско лаборатория в НБУ по предварително определен график. Лабораторията е специализирана компютърна зала оборудвана със Cisco мрежово оборудване, което се използва за практическите упражнения от студентите.
  • При дистанционната форма на обучение, студентите получават акаунт за достъп до материалите и се подготвят самостоятелно. При завършване на обучението се явяват на финален изпит, на място в НБУ.
  • При онлайн формата на обучение, чрез платформата на Сиско, Webex, студентите участват в обучението, онлайн в реално време, без значение къде се намират физичeски.

Без значение от избраната форма на обучение, студентите получават онлайн достъп до материалите, които в последствие могат да използват за самоподготовка преди явяване на сертификационен изпит.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение 600 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 22.09.2020 г.

За записване, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефон или да изпратите имейл.

СЕРТИФИКАТ:

След успешно завършване на обучението, студентите получават сертификат от Сиско академията и ваучер отстъпка от таксата на сертификационният изпит, в размер на 61,5 %