На 26.09.2020 стартира  обучение за CCNP ENCOR, Exam (350-401).

На 26.09.2020 стартира обучение за CCNP ENCOR, Exam (350-401).

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies v1.0 (ENCOR 350-401) include knowledge of implementing core enterprise network technologies including dual stack (IPv4 and IPv6) architecture, virtualization, infrastructure, network assurance, security and automation.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Knowledge and skills you should have before attending this course:

  • Implementation of Enterprise LAN networks
  • Basic understanding of Enterprise routing and wireless connectivity

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

2 – Spanning Tree Protocol16 – Overlay Tunnels
3 – Advanced Spanning Tree Tuning17 – Wireless Signals and Modulation
4 – Multiple Spanning Tree Protocol18 – Wireless Architecture Infrastructure
5 – VLAN Trunks and EtherChannel Bundles19 – Understanding Wireless Roaming and Location Services
6 – IP Routing Essentials20 – Authenticating Wireless Clients
7 – EIGRP21 – Troubleshooting Wireless Connectivity
8 – OSPF22 – Enterprise Network Architecture
9 – Advanced OSPF23 – Fabric Technologies
10 – OSPFv324 – Network Assurance
11 – BGP25 – Secure Network Access Control
12 – Advanced BGP26 – Network Device Access Control and Infrastructure Security
13 – Multicast27 – Virtualization
14 – QoS28 – Foundational Network Programmability Concepts
15 – IP Services29 – Introduction to Automation Tools

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е 70 уч.ч. Занятията ще се провеждат събота и неделя, по 5 уч.ч..

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Можете да се включите в обучението в една от трите форми на обучение: дистанционна или онлайн.

При дистанционната форма на обучение, студентите получават акаунт за достъп до материалите и се подготвят самостоятелно. При завършване на обучението се явяват на финален изпит, на място в НБУ.
При онлайн формата на обучение, чрез платформата на Сиско, Webex, студентите участват в обучението, онлайн в реално време, без значение къде се намират физичeски.

Без значение от избраната форма на обучение, студентите получават онлайн достъп до материалите, които в последствие могат да използват за самоподготовка преди явяване на сертификационен изпит.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ: 450 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 22.09.2020 г.

За записване, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефон или да изпратите имейл.

СЕРТИФИКАТ:

След успешно завършване на обучението, студентите получават сертификат от Сиско академията на НБУ.