На 30.10.2020 в НБУ ще се проведе изпитна сесия за LPIC-1, LPI-2, LPIC-3.

На 30.10.2020 в НБУ ще се проведе изпитна сесия за LPIC-1, LPI-2, LPIC-3.

НА 30.10.2020 от 18:00 ч в НБУ ще се проведе изпитна сесия за LPI-1, LPIC-2, LPIC-3 сертификационни изпити.
Срок за записване е до 26.10.2020.
За допълнителна информация:
тел. (359) 28110137, cc@nbu.bg