На 12.12.2020 г. стартира обучение ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ.

На 12.12.2020 г. стартира обучение ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ.

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението е изцяло съобразено по новата програма на Сиско, CCNA. Introduction to Network е първият модул от общо три, който ви подготвя за изграждане, дизайн и работа в мрежа на входно ниво. В учебният план е включено имплементиране, инсталиране, конфигуриране и отстраняване на проблеми в компютърни мрежи. По време на трите семестъра се разглеждат мрежовите техники и технологии, необходими за изграждане на мрежа от тип малък среден бизнес, изучават се архитектурата, структурата и функциите, необходими за подпомагане на услугите и приоритетите на мрежите в компаниите.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да имате компютърна грамотност и да знаете английски език.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

CCNA 1 Introduction to Networks:


Exploring the Network; Configuring a Network Operating System;
Network Protocols and Communications;
Network Access;
Ethernet
Network Layer;
Transport Layer;
IP Addressing;
Subnetting IP Networks;
Application Layer.

Повече информация за учебния план, можете да прочетете тук.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението за всеки Сиско семестър е по 70 уч.ч. Занятията ще се провеждат събота и неделя по 5 уч.ч. от 13:30 ч. до 16:00 ч.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Можете да се включите в обучението в една от двете форми на обучение: дистанционна или онлайн.

При дистанционната форма на обучение, студентите получават акаунт за достъп до материалите и се подготвят самостоятелно. При завършване на обучението се явяват на финален изпит, на място в НБУ.

При онлайн формата на обучение, чрез платформата на Сиско, Webex, студентите участват в обучението, онлайн в реално време, без значение къде се намират физичeски.

Без значение от избраната форма на обучение, студентите получават онлайн достъп до материалите, които в последствие могат да използват за самоподготовка преди явяване на сертификационен изпит.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение за всеки семестър по 300 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 09.12.2020 г.

За записване, можете да се използвате онлайн формата, да се обадите по телефон или да изпратите имейл.

СЕРТИФИКАТ:

След успешно завършване на обучението, студентите получават сертификат от Сиско академията за съответното ниво, а след трети семестър и ваучер отстъпка от таксата на сертификационният изпит, в размер на 100$ .