СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА  ОБУЧЕНИЕ ЗА CCNP ENARSI, Exam 300-410

СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА CCNP ENARSI, Exam 300-410

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

This course prepare candidate’s for implementation and troubleshooting of advanced routing technologies and services including Layer 3, VPN services, infrastructure security, infrastructure services, and infrastructure automation.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да сте преминали обучение за CCNA R&S или да имате познания в мрежовите технологии за изграждане и дизайн на мрежа от тип малък и среден бизнес.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Layer 3 Technologies;
VPN Technologies;
Infrastructure Security;
Infrastructure Services;

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението 70 уч.ч. Провежда се събота и неделя по 5 уч.ч. Занятията стартират след сформиране на група.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Можете да се включите в обучението в една от трите форми на обучение: присъствена, дистанционна или онлайн.

  • При присъствената форма на обучение, студентите се обучават на място в Сиско лаборатория в НБУ по предварително определен график. Лабораторията е специализирана компютърна зала оборудвана със Cisco мрежово оборудване, което се използва за практическите упражнения от студентите.
  • При дистанционната форма на обучение, студентите получават акаунт за достъп до материалите и се подготвят самостоятелно. При завършване на обучението се явяват на финален изпит, на място в НБУ.
  • При онлайн формата на обучение, чрез платформата на Сиско, Webex, студентите участват в обучението, онлайн в реално време, без значение къде се намират физичeски.

Без значение от избраната форма на обучение, студентите получават онлайн достъп до материалите, които в последствие могат да използват за самоподготовка преди явяване на сертификационен изпит.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 450 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 03.12.2020 г.

За записване, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефон или да изпратите имейл.

СЕРТИФИКАТ:

След успешно завършване на обучението, студентите получават сертификат от Сиско академията.