СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА MS WINDOWS SERVER, EXAM  70-741: Networking with Server 2016

СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА MS WINDOWS SERVER, EXAM 70-741: Networking with Server 2016

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Ще се запознаете с внедряването и управлението на DNS, DHCP и IPAM, както и с внедряването на решения за отдалечен достъп като VPN и RADIUS. Също така ще научите управлението на DFS и решенията за кеш на клонове, конфигуриране на високоефективни мрежови функции и функционалност и внедряване на софтуерно дефинирани мрежови решения (SDN) като Hyper-V Network Virtualization (HNV) и Network Controller.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да сте преминали обучение за Windows Server 70-740 Install, Storage and Compute

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Module 1: Planning and implementing an IPv4 network
Module 2: Implementing DHCP
Module 3: Implementing IPv6
Module 4: Implementing DNS
Module 5: Implementing and managing IPAM
Module 6: Remote access in Windows Server 2016
Module 7: Implementing DirectAccess
Module 8: Implementing VPNs
Module 9: Implementing networking for branch offices
Module 10: Configuring advanced networking features
Module 11: Implementing Software Defined Networking

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението 40 уч.ч. Занятията ще се провеждат събота и неделя по 5 уч.ч., в Майкрософт лабораторията на НБУ.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Обучението се провежда онлайн, в присъствена форма с инструктор или самостоятелна дистанционна форма.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 350 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 30.11.2020 г.

За записване или повече информация, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефони: +359 2 81 10 137;+359 2 81 10 595; или да изпратите имейл на адрес cc@nbu.bg.

СЕРТИФИКАТ:

След успешно завършване на обучението, студентите получават СЕРТИФИКАТ ОТ Майкпософт академията за преминатото обучение.