НА 12.12.2020 г. СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА ITIL v4 FOUNDATION

НА 12.12.2020 г. СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА ITIL v4 FOUNDATION

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Няма.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

  • Какво представлява ITIL; неговите стратегически и оперативни ползи;
  • Преглед на програмата за сертифициране на ITIL
  • Основни понятия, определения и цели на ITIL
  • Подходът на ITIL за “service lifecycle“ структурата, компонентите, процесите и функциите на ITIL. За всяка от петте книги и свързаните с тях процеси и функции курсът предвижда:
  • Описание на основните дейности, цели и ползи на високо ниво
  • Процес взаимоотношения и взаимозависимости, какво всъшност означава ” service lifecycle ” и “бизнес интеграция”
  • Ключови показатели и отчети за управлението

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Курсът е с продължителност 40 уч.ч.
Занятията ще се провеждат събота  и неделя, сутрин от 09:30 до 13:00 ч / по 5 учебни часа /.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Обучението ще се провежда в онлайн форма.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ:

Такса за обучение – 350 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Краен срок за записване – 09.12.2020 г.