На 06.02.2021 г. стартира обучение за LPI 201, LPIC-2 Certified Linux Engineer.

На 06.02.2021 г. стартира обучение за LPI 201, LPIC-2 Certified Linux Engineer.

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

To become LPIC-2 certified the candidate must be able to:
perform advanced system administration, including common tasks regarding the Linux kernel, system startup and maintenance;
perform advanced Management of block storage and file systems as well as advanced networking and authentication and system security, including firewall and VPN; install and configure fundamental network services, including DHCP, DNS, SSH, Web servers, file servers using FTP, NFS and Samba, email delivery; and supervise assistants and advise management on automation and purchases.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да сте преминали обучение за LPI 101 и LPI 102.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Topic 200: Capacity Planning

200.1 Measure and Troubleshoot Resource Usage
200.2 Predict Future Resource Needs

Topic 201: Linux Kernel

201.1 Kernel Components
201.2 Compiling a kernel
201.3 Kernel runtime management and troubleshooting

Topic 202: System Startup

202.1 Customizing SysV-init system startup
202.2 System Recovery
202.3 Alternate Bootloaders

Topic 203: Filesystem and Devices

203.1 Operating the Linux filesystem
203.2 Maintaining a Linux filesystem​
203.3 Creating and configuring filesystem options

Topic 204: Advanced Storage Device Administration

204.1 Configuring RAID
204.2 Adjusting Storage Device Access
204.3 Logical Volume Manager

Topic 205: Network Configuration

205.1 Basic networking configuration
205.2 Advanced Network Configuration and Troubleshooting
205.3 Troubleshooting Network Issues

Topic 206: System Maintenance

206.1 Make and install programs from source
206.2 Backup operations
206.3 Notify users on system-related issues

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението 40 уч.ч. Занятията ще се провеждат събота и неделя от 17:00 до 21:00 ч., онлайн.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 350 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 05.02.2021 г.

За записване или повече информация, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефони: 359(888)722 325;+359(885)743 282; cc@nbu.bg   или да изпратите имейл.


СЕРТИФИКАТ:

Преминалите обучение, получават сертификат от Linux академията на НБУ.