Стартира прием за обучение за Microsoft Certified: Azure Administrator Associate, Exam AZ-104

Стартира прием за обучение за Microsoft Certified: Azure Administrator Associate, Exam AZ-104

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • Manage Azure identities and governance
 • Implement and manage storage
 • Deploy and manage Azure compute resources
 • Configure and manage virtual networking
 • Monitor and back up Azure resources

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да имате компютърна грамотност и да знаете английски език.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Manage Azure identities and governance

 • Manage Azure AD objects
 • Manage role-based access control (RBAC)
 • Manage subscriptions and governance

Implement and manage storage

 • Manage storage accounts
 • Manage data in Azure Storage
 • Configure Azure files and Azure blob storage

Deploy and manage Azure compute resources

 • Configure VMs for high availability and scalability
 • Automate deployment and configuration of VMs
 • Create and configure VMs
 • Create and configure containers
 • Create and configure Web Apps

Configure and manage virtual networking

 • Implement and manage virtual networking
 • Configure name resolution
 • Secure access to virtual networks
 • Configure load balancing
 • Integrate an on-premises network with an Azure virtual network

Monitor and back up Azure resources

 • Monitor resources by using Azure Monitor
 • Implement backup and recovery

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението 40 уч.ч. Занятията ще се провеждат събота и неделя, по 5 уч.ч., в онлайн.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Можете да се включите в обучението в една от трите форми на обучение: присъствена, дистанционна или онлайн.

 • При присъствената форма на обучение, студентите се обучават на място в Сиско лаборатория в НБУ по предварително определен график. Лабораторията е специализирана компютърна зала оборудвана със Cisco мрежово оборудване, което се използва за практическите упражнения от студентите.
 • При дистанционната форма на обучение, студентите получават акаунт за достъп до материалите и се подготвят самостоятелно. При завършване на обучението се явяват на финален изпит, на място в НБУ.
 • При онлайн формата на обучение, чрез платформата на Сиско, Webex, студентите участват в обучението, онлайн в реално време, без значение къде се намират физичeски.

Без значение от избраната форма на обучение, студентите получават онлайн достъп до материалите, които в последствие могат да използват за самоподготовка преди явяване на сертификационен изпит.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 350 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 31.01.2021 г.

За записване или повече информация, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефони: +359 (888)722 325;+359(885)743 282; или да изпратите имейл на адрес cc@nbu.bg.

СЕРТИФИКАТ:

Преминалите обучение, получават сертификат от Майкрософт академията на НБУ.

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ: