На 03.04.2021 стартира обучение за LPIC-OT 701: DevOps Tools Engineers

На 03.04.2021 стартира обучение за LPIC-OT 701: DevOps Tools Engineers

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Няма предваритени изисквания, но е препоръчително обучаващите се да имат познания по темите от ниво LPIC-1

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Topic 701: Software Engineering Topic 703: Machine Deployment
701.1 Modern Software Development 703.1 Virtual Machine Deployment
701.2 Standard Components and Platforms for Software 703.2 Cloud Deployment
701.3 Source Code Management 703.3 System Image Creation
701.4 Continuous Integration and Continuous Delivery
Topic 702: Container Management Topic 704: Configuration Management
702.1 Container Usage 704.1 Ansible
702.2 Container Deployment and Orchestration 704.2 Other Configuration Management Tools
702.3 Container Infrastructure
Topic 705: Service Operations
705.1 IT Operations and Monitoring
705.2 Log Management and Analysis

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението 40 уч.ч. Занятията ще се провеждат събота и неделя от 13:00 до 17:00 ч. в Линукс лабораторията на НБУ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Обучението се провежда с инструктор в онлайн форма.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 450 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 01.04.2021 г.

За записване или повече информация, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефони: 359(888)722 325;+359(885)743 282; cc@nbu.bg или да изпратите имейл.

Записване за обучение

СЕРТИФИКАТ:

Успешно завършилите обучението, получават сертификат от Линукс академията.